Cynllun datganoli pwerau i Gymru yn 'achos pryder'

Cyhoeddwyd
Cynulliad

Gallai cynlluniau i roi mwy o bwerau i Lywodraeth Cymru "achosi problemau" gan fod yn agored i heriau cyfreithiol ac yn achosi mwy o ansicrwydd ym Mae Caerdydd, yn ôl arbenigwr cyfansoddiadol.

Mae cynllun drafft o Fesur Cymru yn cynnig mwy o bwerau ar ynni, trafnidiaeth ac etholiadau.

Ond dywedodd yr Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru bod ansicrwydd yn parhau, allai ddenu heriau cyfreithiol rhwng Cymru a San Steffan.

Rhybuddiodd rhag rhuthro i newid y ddeddfwriaeth rhag ofn bod hyn yn arwain at "fethiant arall".

Yr Athro Jones yw un o awduron adroddiad sy'n asesu cynlluniau datganoli Llywodraeth y DU, fydd yn cael ei gyhoeddi gan Brifysgol Caerdydd ac University College London ddydd Llun.

Disgrifiad o’r llun,
Rhybuddiodd Richard Wyn Jones yn erbyn "deddfu mewn casineb"

Yn 2015, fe wnaeth yr un bobl rybuddio y byddai model "pwerau wedi'u cadw" o ddatganoli yn anhebygol o fod yn ymarferol.

Yn siarad ar raglen Sunday Supplement Radio Wales, dywedodd yr Athro Jones bod "newidiadau mawr iawn rhwng y Papur Gwyn a'r ddeddfwriaeth ddrafft".

"Rydyn ni'n meddwl bod y rhain yn ychwanegu at y problemau ac yn tanseilio nodau'r model pwerau wedi'u cadw, sef gneud pethau'n fwy eglur, cadarn a sefydlog," meddai.

"Mae'n creu llawer o ansicrwydd a gallai ddenu heriau yn y Goruchaf Lys - ry'n ni wedi cael tri o'r rheiny ers 2011."