Damwain angheuol

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth ar ôl damwain angheuol yn Nhonysguboriau, Rhondda Cynon Taf, fore Sadwrn.

Cafodd dyn, 33 oed, ei daro gan fan wen Vauxhall Vivaro ar lon ddeheuol yr A4119 ger cylchdro Matalan.

Roedd gyrrwr y fan, 55 oed, yn ddianaf.

Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad ddigwyddodd tua 02:00.