Corff babi: Ymchwiliad yn parahu

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn parhau i ymchwilio ar ôl i gorff babi gael ei ddarganfod ar dir ger ystâd ddiwydiannol yng Nghasnewydd.

Dywed yr heddlu eu bod nhw'n trin y farwolaeth fel un anesboniadwy ac maen nhw'n apelio am unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw.

Bydd archwiliad post mortem yn cael ei gynnal ddydd Llun.

Fe gafodd y corff ei ddarganfod bnawn Gwener am 14:00 yn agos at Barc Imperial yn ardal Coedcernyw.