Deepcut: Mwy o honiadau rhyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cheryl James

Mae honiadau bod o leiaf 10 tyst wedi gwneud honiadau fod yna ecsploetio rhywiol wedi digwydd mewn barics lle bu farw milwr ifanc o Langollen 20 mlynedd yn ôl.

Cafwyd hyd i gorff y Preifat Cheryl James, 18 oed, ym mis Tachwedd 1995, gyda bwled yn ei phen.

Dywedodd ei thad, Des James, wrth bapur newydd y Telegraph fod deg neu fwy o dystion wedi honni iddynt gael eu hecsploetio, a bod recriwtiaid newydd wedi cael gorchymyn i gael rhyw gyda milwyr eraill.

Bydd ail gwest i farwolaeth Preifat James yn dechrau yn Woking ddydd Llun gan bara hyd at siath wythnos.

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn: "Mae ein meddyliau yn parhau gyda theulu a ffrindiau Preifat Cheryl James.

"Mae'r cwest nawr yn fater i'r crwner, ond fe fyddwn yn parhau i gydweithio a chynnig cefnogaeth i'r crwner pan fo angen."

Mae cyfreithwyr o'r grŵp hawliau sifil Liberty wedi galw ar y crwner Brian Barker QC i adael i dystion newydd roi tystiolaeth.

Mae disgwyl i'r crwner benderfynu ar y cais ddydd Llun.

Ffynhonnell y llun, PA

Dywedodd Emma Norton, cyfreithiwr Des James: "Rydym wedi gwneud cais i'r crwner i ymchwilio i'r dystiolaeth sydd wedi dod i'r fei ac sy'n ymddangos i awgrymu fod hi'n bosib y bod yna system yn bodoli o orchymyn recriwtiaid newydd i gael rhyw gyda staff.

"Mae un tyst yn dweud fod Cheryl wedi dweud wrtho ei bod hi wedi cael gorchymyn i gael rhyw gyda milwr arall."

Cafwyd hyd i gorff y Preifat James, gyda bwled yn ei phen.

Roedd hi'n un o bedwar o filwyr a gafodd eu canfod yn farw gydag anafiadau saethu yn y gwersyll rhwng 1995 a 2002.

Yn y cwest gwreiddiol yn 1995 cofnodwyr rheithfarn agored.

Ond yn dilyn ymgyrch gan deulu'r milwr fe wnaeth y goruchel lys ddiddymu'r rheithfarn a gorchymyn ailgwest yn 2014