Gyrrwr bws ysgol wedi yfed a gyrru

Cyhoeddwyd
Jeffrey OwenFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Jeffrey Owen

Mae gyrrwr bws ysgol wedi cael ei wahardd rhag gyrru wedi iddo gael ei ddal yn yfed a gyrru.

Fe welwyd Jeffrey Owen, 44 oed, yn yfed can o seidr ac yn prynu mwy o alcohol cyn mynd at sedd y gyrrwr ar fws oedd yn cludo disgyblion i'r ysgol.

Clywodd y llys bod Owen wedi gyrru bws ar ffordd brysur i Ysgol Gyfun Porth yn y Rhondda.

Fe ddaeth yr heddlu o hyd i'r bws wrth iddo gario disgyblion chweched dosbarth yno, a dywedodd yr erlynydd Lucy Dowdall:

"Am 10:48 fe wnaeth aelod o'r cyhoedd gysylltu â'r heddlu i ddweud eu bod wedi gweld gyrrwr yn yfed cyn mynd ar y bws a'i yrru."

Prawf anadl

Fe glywodd ynadon y llys ym Mhontypridd bod Owen wedi gwrthod cymryd prawf anadl, a bod plismon wedi arogli alcohol arno.

Pan gafodd brawf dŵr fe welwyd fod ganddo 118mg o alcohol mewn 100ml - yr uchafswm cyfreithlon yw 107mg.

Wrth ei amddiffyn dywedodd John Griffiths fod Owen yn difaru, a bod nifer o bethau yn ei fywyd personol wedi cyfuno i'w roi dan bwysau.

Plediodd Owen yn euog i fod yng ngofal cerbyd o dan ddylanwad alcohol. Fe gafodd ddedfryd o wyth wythnos o garchar wedi'i ohirio am flwyddyn.

Cafodd hefyd ei wahardd rhag gyrru am 16 mis, a bydd yn rhaid iddo fynd ar gwrs adferiad alcohol.