Rygbi: Ateb y Galw

Mae amryw o wynebau a lleisiau cyfarwydd rygbi yng Nghymru wedi cymryd rhan yn Ateb y Galw ar Cymru Fyw. Dyma ddetholiad o'r rhai yr ydych chi'n siŵr o'u gweld - a'u clywed - yn ystod yr wythnosau nesaf:


Image copyright Getty Images

Ateb y Galw: Sarra Elgan


Image copyright Getty Images

Ateb y Galw: Mike Phillips


Ateb y Galw: Tom Shanklin


Ateb y Galw: Jonathan Davies


Image copyright Getty Images

Ateb y Galw: Nigel Owens


Ateb y Galw: Gareth Charles


Ateb y Galw: Martyn Williams


Ateb y Galw: Rhodri Gomer Davies


Ateb y Galw: Ross Harries