£1m o arian Ewropeaidd i helpu diwydiannau Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £1 miliwn yn ychwanegol o arian yr Undeb Ewropeaidd i helpu diwydiannau yng Nghymru.

Nod y cynllun Addysg Hyfforddiant a Dysgu Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (METaL 2), dan arweiniad Prifysgol Abertawe, yw helpu i gynyddu nifer y bobl sy'n dysgu sgiliau technegol yn y gweithlu.

Fel rhan o'r cynllun gwerth £1.5 miliwn, bydd dros 360 o weithwyr yn cael cymorth i ennill cymwysterau ym maes deunyddiau ac uwch-weithgynhyrchu.

Yn ôl y llywodraeth, bydd dros 30 o gwmnïau diwydiannol yn elwa o'r hyfforddiant dros y tair blynedd nesaf, yn cynnwys Tata Steel ym Mhort Talbot, y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant ac Oceaneering, sy'n darparu gwasanaethau i'r sector nwy ac olew o'u safle yn Abertawe.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid a Busnes, Jane Hutt: "Mae dros £350m o arian Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi dros y pum mlynedd nesa' i wella sgiliau'r gweithlu er mwyn helpu i ysgogi twf busnesau a chreu swyddi yn y sector bwysig hon."