BBC Cymru Fyw

Dyn oedrannus wedi'i achub o'r môr ger Llanelli

Published
image copyrightRNLI
Mae dyn oedrannus wedi cael ei achub o'r môr ar ôl mynd ar goll yn ardal Llanelli nos Lun.
Dywedodd Gwylwyr y Glannau Aberdaugleddau bod y dyn wedi'i ddarganfod mewn cyflwr hypothermig ger pentref Pwll.
Y gred yw ei fod wedi bod yn y dŵr am dipyn o amser cyn iddo gael ei ddarganfod am 19:49.
Cafodd dimau badau achub a hofrennydd Gwylwyr y Glannau eu galw i helpu Heddlu Dyfed Powys am tua 19:00.
Mae'r dyn wedi ei gymryd i'r ysbyty gan yr heddlu, ond does dim gwybodaeth eto am ei gyflwr.