Cannoedd yn galw am achub Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli

  • Cyhoeddwyd
Neuadd Dwyfor
Disgrifiad o’r llun,
Mae Neuadd Dwyfor wedi cynnig adloniant i bobl Pwllheli a thu hwnt ers dros ganrif

Mae dros 1,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu cau Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli.

Mae'r adeilad dan fygythiad wrth i'r cyngor chwilio am arbedion o £5m, ond dywedodd y cyngor nad oes unrhyw benderfyniad terfynol wedi'i wneud eto.

Mae'r adeilad wedi cynnig adloniant i bobl yr ardal a thu hwnt ers dros ganrif.

Yn ogystal â bod yn theatr a sinema, mae'r neuadd hefyd yn gartref i lyfrgell a chanolfan ymwelwyr y dref.

'Pwysig iawn'

Dywedodd y Cynghorydd Michael Sol Owen: "Mae 'na ymgyrch gref iawn yn ardal Pwllheli a Phen Llŷn i gadw'r lle yn agored.

"Ond mae'n bwysig iawn i ardal llawer mwy eang na Pwllheli.

"Da ni'n cael pobl yn dod o gyn belled â Betws y Coed i weld cyngherddau neu ryw weithgaredd yn y neuadd."

Mae cau'r neuadd yn un o dros 100 o doriadau posib sydd dan ystyriaeth gan Gyngor Gwynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor eu bod wedi bod yn ymgynghori'n helaeth ers misoedd ynglŷn â thoriadau posib.

Roedd dros 2,000 o bobl y sir wedi ymateb, ac mae'r awdurdod bellach yn ystyried yr ymatebion cyn gwneud penderfyniadau terfynol ar unrhyw doriadau erbyn mis Mawrth.