UKIP: Aelodau i benderfynu ar drefn rhestrau

  • Cyhoeddwyd
ukip

Mae UKIP wedi cyhoeddi mai'r aelodau fydd yn penderfynu ar drefn derfynol eu rhestr ymgeiswyr rhanbarthol ar gyfer etholiad y Cynulliad ym mis Mai.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn pryderon o fewn rhai canghennau eu bod nhw'n cael eu gorfodi i gynnig ymgeiswyr o'r tu allan i Gymru.

Dywedodd Nathan Gill, arweinydd UKIP yng Nghymru: "Mae Nigel Farage a minnau'n falch y bydd ein haelodau yng Nghymru yn cael y cyfle i bleidleisio ar bwy fydd yn cynrychioli UKIP yn y Cynulliad Cenedlaethol."

"Drwy fy ngyrfa wleidyddol, rwy' wastad wedi dadlau y dylai'r penderfyniadau pwysig gael eu gwneud gan y bobl ac nid gan yr elit gwleidyddol."