Teyrngedau i ddyn camera 'hynaws'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Alun Lenny

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i ddyn camera o'r gorllewin sydd wedi marw o ganser.

Roedd Andrew Davies, neu Andrew "Pwmps" i'w gyfeillion a'i gydweithwyr, yn 52 oed ac wedi brwydro canser ers peth amser.

Bu'n gweithio fel dyn camera am ddegawdau, i adran newyddion BBC Cymru, ac ar amrywiaeth o raglenni a chyfresi i S4C.

Yn ystod y blynyddoedd diwetha', bu Andrew a'i wraig, Llio Silyn, yn rhedeg Siop y Pentan yng Nghaerfyrddin.

Llygad naturiol

Un fu'n cydweithio ag Andrew am flynyddoedd oedd y cynghorydd Alun Lenny.

"Dwi'n nabod Andrew ers ei fod yn blentyn, achos roedd yn ffrindiau mawr gyda'm mrawd. Nôl ym 1982, roedd y dyn camera Ken Davies, fu farw'n ddiweddar, yn chwilio am ddyn sain, ac fe awgrymais enw Andrew iddo. Roedd e wedi ei hyfforddi fel trydanwr ac yn rhedeg disgo ar y pryd. Roedd e hefyd yn ddrymiwr i'r grŵp Eryr Wen."

"Fe weithion ni ar straeon mawr yng nghanol yr '80au, fel byncar Caerfyrddin, y cwotas llaeth a streic y glowyr."

"Aeth e i'r gogledd i weithio am gyfnod ac aeth ymlaen i fod yn ddyn camera."

"Roedd ei waith camera i raglenni fel Cefn Gwlad gyda'r gorau dwi 'di weld erioed mewn chwarter canrif fel gohebydd teledu. Roedd ganddo lygad naturiol am shot oedd yn wahanol.

"Fe gododd safon eitemau newyddion S4C trwy ddod a'r arbenigedd creadigol yr oedd wedi ei ddysgu mewn rhaglenni cyffredinol i fyd newyddion.

"Roedd yn berson gwirioneddol hynaws. Os oedd e'n cael trafferth gyda rhywun, roedd Andrew'n chwerthin a rhoi winc. Roedd e'n gwybod sut i drin pobl.

"Un o'r werin wedi ei fagu yng nghefn gwlad oedd e, ac yn dod o draddodiad lle roedd pobl yn hynaws a diflewyn ar dafod."

Greddf am stori dda

Wrth roi teyrnged i Andrew, dywedodd Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C, Dafydd Rhys, ei fod yn gyfrannwr allweddol i ystod o gyfresi. "Roedd yn gweithio ar bob math o raglenni, yn enwedig rhaglenni dogfen a rhaglenni plant, ac roedd ganddo ddiddordeb naturiol mewn pobl ac roedd ganddo reddf am stori dda.

"Mae ei frwdfrydedd a'i greadigrwydd fel dyn camera wedi ysbrydoli cenhedlaeth o bobl i weithio yn y diwydiant ffilm a theledu.

"Bydd yn golled fawr i'r diwydiannau creadigol a'r gymuned leol glos. Hoffwn gydymdeimlo a'i deulu yn y cyfnod anodd hwn."

Dywedodd Mark O'Callaghan, Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru:

"Roedd Andrew yn ddyn camera poblogaidd a dawnus; yn broffesiynol tu hwnt. Roedd ganddo wir ddiddordeb mewn pobl a'u cymunedau, ac fe gaiff ei gofio am ei frwdfrydedd a'i greadigrwydd tra'n gweithio ar raglenni Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru.

"Estynnwn ein cydymdeimlad i'w deulu a'i ffrindiau."