Gaeaf yn y gogledd // Winter in north Wales

Published

Mae 2016 yn hedfan yn barod a ninnau ar ddechrau mis Chwefror. Dyma i chi gipolwg ar sawl agwedd o dymor y gaeaf yn y gogledd trwy lens y ffotograffydd Geraint Thomas o Gaernarfon.

It seems that it hasn't stopped raining this winter. Here's a snapshot of the season in north Wales:

image captionArenig fawr a Llyn Tryweryn dan flanced o eira // The Arenig and Lake Tryweryn under a blanket of snow
image captionCwmwl o eira // Snow cloud over Benllech on Anglesey
image captionYdy o wedi bod yn dymor da i'r pysgotwyr? // Has it been a good season for the fishermen?
image captionPrin 'naeth hi stopio bwrw - dyma'r dystiolaeth! // It hardly stopped raining - here's the evidence!
image captionHiraethu am gael mynd allan am dro? // Longing for a walk?
image captionDiwrnod prysur arall ym mart Dolgellau // Another busy day of buying and selling at Dolgellau mart
image captionOlion y gymuned a fu yn Nant Gwrtheyrn // Traces of a bygone era at Nant Gwrtheyrn
image captionO leia mae gan hwn got drwchus i'w gadw'n gynnes yn yr eira // At least he's got a thick coat to keep warm in the snowstorm
image captionTraeth Coch ar Ynys Môn // Red Wharf Bay, Anglesey
image captionMae'r patrymau ar y tywod yn newid beth bynnag fo'r tymor // The patterns on the sand change according to the season
image captionGolygfa aeafol yng Nghwm Prysor // A winter's view of Cwm Prysor near Trawsfynydd
image captionMae 2016 yn flwyddyn fawr yn barod i Elen a Rhys // 2016 will be an unforgettable year for newlyweds Elen and Rhys