Cau un o bob saith o doiledau cyhoeddus mewn pum mlynedd

Cyhoeddwyd

Mae un o bob saith o doiledau cyhoeddus yng Nghymru wedi cau ers pum mlynedd, yn ôl ffigyrau.

Dangosodd ystadegau, sydd wedi dod i law rhaglen Taro'r Post ar Radio Cymru, fod 15% yn llai o dai bach ers Ionawr 2011.

Mae'r ffigyrau wedi dangos mai dim ond pedwar allan o 22 o awdurdodau lleol sy'n darparu mynediad am ddim i doiledau cyhoeddus 24 awr y dydd.

Yn ôl ymgyrchwyr mudiadau'r henoed, pensiynwyr fydd yn dioddef fwyaf, gyda nifer yn dewis aros gartref yn hytrach na mentro arall.

Dywedodd Jasmine Wilson, Cadeirydd Cymdeithas Toiledau Cyhoeddus Prydain, ei bod yn anoddach defnyddio tai bach siopau a thafarndai.

"Dyw busnesau preifat ddim yn hapus fod y cyhoedd yn defnyddio eu toiledau," meddai.

Mae mwy o doiledau wedi cau ym Mhen-y-bont ers pum mlynedd, o ran canran, nac unrhyw sir arall - saith o'r 13.

Dangosodd y ffigyrau hefyd bod gan siroedd Bro Morgannwg, Gwynedd, Dinbych a Thorfaen yr un nifer o dai bach a 2011.