San Steffan yn gwrthod digolledu Cyngor Caerffili

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd penderfyniad i beidio erlyn Anthony O'Sullivan, Nigel Barnett, a Daniel Perkins

Mae Llywodraeth San Steffan wedi gwrthod digolledu Cyngor Caerffili wedi "saga gyfreithiol" barodd am 18 mis a chostio mwy na £1 miliwn i'r trethdalwyr.

Yn Neuadd san Steffan dywedodd Aelod Seneddol Caerffili Wayne David: "Mae'r cyfrifoldeb, os oes yna gyfrifoldeb, yn stopio gyda'r llywodraeth - a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder sy'n gyfrifol am ein system gyfreithiol."

Cafodd tri o uwch-swyddgion y cyngor eu cyhuddo o gamymddwyn ond roedd penderfyniad i beidio bwrw ymlaen gyda'r achos y llynedd bron dwy flynedd ar ôl iddyn nhw gael eu harestio.

Yn ôl yr AS Llafur, roedd dylestwydd gyfreithiol ar y cyngor i wahardd y dynion pan gafon nhw eu harestio.

'Pryderon'

Nid bai y cyngor, meddai, oedd y broses gyfreithiol hir na bai trethdalwyr Caerffili a gofynnodd i'r llywodraeth roi "ystyriaeth ofalus a difrifol" i ddigolledu'r cyngor am y cyflog yr oedden nhw wedi gorfod talu i'r staff oedd wedi eu gwahardd.

"Mae yna bryderon eang am sut y deliodd y CPS gyda'r achos hwn," meddai.

Dywedodd ei fod yn pryderu am Heddlu Avon a Gwlad yr Haf, a oedden nhw wedi gallu darparu'r deunydd perthnasol ar gyfer yr ymchwiliad.

Amser arferol

Dywedodd y Gweinidog gyda'r portffolio llysoedd a chymorth cyfreithiol Shailesh Vara ei fod yn deall pryderon pobl Caerffili am y gost ond bod rhaid i'r system gyfiawnder ymchwilio i achosion.

Dywedodd fod yr awdurdodau wedi dod i gasgliad o fewn yr amser arferol ar gyfer achosion o'r natur yma a bod nifer o ddiwygiadau cyfreithiol wedi bod a bod mwy i ddod.

"Yn bendant, bydden ni yn gobeithio, wrth i ddiwygiadau gael eu gwneud, ein bod ni'n edrych ar system lle y gallwn ni ddelio gyda materion yn gyflym a phrydlon ...

"Fodd bynnag mae'n ddrwg gen i nad oedd rhain yn eu lle er mwyn i etholwyr allu elwa ohonyn nhw ..."