Mwy o fyfyrwyr yn cael gradd dosbarth cyntaf

Cyhoeddwyd

Mae nifer y myfyrwyr sydd yn cael gradd dosbarth cyntaf ym Mhrifysgolion Cymru wedi codi 76% ers 2010.

Mae'r gwaith ymchwil gan BBC Cymru yn dangos mai 2,335 o bobl gafodd radd dosbarth cyntaf yn 2009-10 ond 4,110 oedd y ffigwr yn 2013-14.

Prifysgol Bangor ac Abertawe welodd y cynnydd mwyaf mewn graddau dosbarth cyntaf. Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf mae'r nifer wedi dyblu ym Mhrifysgol Abertawe tra ym Mangor mae'r canran wedi codi o 14 i 21%.

Mae Prifysgol Abertawe yn dweud mai gwaith caled y myfyrwyr a'r safon uchel o ddysgu sydd i gyfri am hyn tra bod Prifysgol Bangor yn dweud ei bod wedi gwobrwyo 3% yn llai o raddau dosbarth cyntaf a 2:1 na'r ffigwr cyfartalog ar gyfer gweddill Prydain.

Disgrifiad o’r llun,
Syr Deian Hopkin

Angen newid

Yn ôl yr Academydd Syr Deian Hopkin, sydd yn gyn ganghellor mewn prifysgol yn Llundain, dyw'r system bresennol ddim yn gweddu ac mae angen ei newid.

Mae'n teimlo y byddai newid y system o fudd i'r myfyrwyr a chyflogwyr.

"Dw i ddim yn credu fod rhoi 2:1 neu gyntaf neu 2:2 yn ei hunan yn ddigon. Mae'n rhaid i ni gael rhywbeth gwahanol sydd yn galluogi pobl i adlewyrchu ei holl gymeriad, sgiliau, profiad a phopeth a dydy rhoi label 2:1, 1, 2, ddim yn gwneud hynny."

Mae Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd UCL, Derfel Owen yn dweud nad ydy hi'n haws i gael gradd well heddiw.

Disgrifiad o’r llun,
Derfel Owen

"Yn fy marn i mae 'na ddau beth sy'n digwydd. Mae myfyrwyr yn trio'n galetach i gael y graddau uwch achos maen nhw'n gwybod bod nhw angen nhw i gael job ar ôl prifysgol ac mae prifysgolion lot fwy clir nag oedden nhw o'r blaen am beth sydd angen gwneud i gael y graddau uwch."

Ond mae'n dweud y byddai mabwysiadu system rhyngwladol debyg i America yn syniad gwerth ei ystyried.

Yn San Steffan mae Aelodau Seneddol wedi bod yn trafod papur gwyrdd ar ddiwygio addysg uwch yn Lloegr.

Mae'r ddeddf ddrafft yn disgrifio'r system bresennol fel un sydd yn methu a gwobrwyo myfyrwyr yn effeithiol ac yn methu a darparu gwybodaeth ddigonol i gyflogwyr.

Does dim cynlluniau ar hyn o bryd i newid y system yng Nghymru.