BBC Cymru Fyw

Cwpan Rygbi'r Byd: ACau i drafod oedi cefnogwyr

Published
image captionBu miloedd o bobl yn aros yn hir am drenau yng ngorsaf Caerdydd Canolog
Bydd ACau yn trafod oedi miloedd o gefnogwyr rygbi yn ystod pencampwriaeth Cwpan Rygbi'r Byd yng Nghaerdydd.
Mae'r ddadl yn sgil adroddiad y Pwyllgor Busnes a Menter, sydd wedi galw am uwchraddio gorsaf Caerdydd Canolog ar frys.
Roedd rhaid i bobl aros hyd at bedair awr ar gyfer trenau ar ôl y ddwy gêm gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm ym mis Medi.
Roedd cadeirydd y pwyllgor, William Graham, wedi dweud bod seilwaith yr orsaf wedi "heneiddio" a bod angen "buddsoddiad sylweddol".

Gwelliannau

Ym mis Rhagfyr, dywedodd Great Western Railway y byddan nhw a Network Rail yn anelu at welliannau.
Roedd trefnwyr y gemau wedi dweud wrth y pwyllgor ym mis Tachwedd bod oedi o hyd at bedair awr yn "annerbyniol".
Fe wnaeth Great Western Railway ymddiheuro am gam-gyfri nifer y teithwyr ar gyfer y gêm gyntaf yng Nghaerdydd - Iwerddon v Canada ar 19 Medi - a dweud bod y sefyllfa yn "gywilydd".
Ym mis Mehefin, fe wnaeth Network Rail gyhoeddi cynlluniau i weddnewid yr orsaf, ond ni fydd y gwaith yn dechrau tan 2019.