'Toriad cyflog o 10% i weinidogion dan y Ceidwadwyr'

Cyhoeddwyd

Byddai cyflogau gweinidogion Llywodraeth Cymru yn gostwng 10% petai'r Ceidwadwyr yn ennill Etholiad y Cynulliad, bydd Andrew RT Davies yn ei ddweud yn ddiweddarach.

Mewn araith yng Nghaerdydd, bydd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn dweud y byddai'r arian sy'n cael ei arbed yn cael ei wario ar hybu diddordeb pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth.

Mae'r blaid yn dweud y byddai'n ailgydio yn y syniad o senedd i bobl ifanc yng Nghymru.

O fis Mai ymlaen, bydd cyflog y Prif Weinidog yn cynyddu i £140,000 y flwyddyn, a gweinidogion eraill yn derbyn £100,000.

'Llais i bobl ifanc'

Yn ôl y Ceidwadwyr, byddai'r toriad yn arbed tua £250,000 dros gyfnod y senedd.

Bydd Mr Davies yn dweud: "Dylai Cymru fanteisio ar fudiadau sy'n annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau; ac i'w cefnogi nhw wrth ddeall eu hawliau a chyfrifoldebau."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Ceidwadwyr am weld Aelodau Cynulliad yn cael llai o wyliau

Dywedodd bod amddifadu'r pobl ifanc o'r cyfle i "ddysgu, i ddylanwadu ac i ddatblygu" yn anoddach wrth i weinidogion gael cyflogau uwch.

Ychwanegodd: "Dyna pam y byddai Llywodraeth Geidwadol yng Nghymru yn torri cyflogau gweinidogion 10% a rhoi pob ceiniog yn ôl i roi llais i bobl ifanc..."

'Gwyliau byrrach'

Hefyd yn yr araith, mae disgwyl i Mr Davies alw am wyliau byrrach i'r Cynulliad, cyfarfodydd amlach ac i weinidogion ateb cwestiynau "amserol" heb gael gwybod o flaen llaw.

Bydd Mr Davies yn addo rhoi'r hawl i gymunedau brynu asedau cymunedol fel siopau a thafarndai, a gosod uchafswm cyflog mewn cynghorau lleol.

Mae'r Ceidwadwyr hefyd yn galw am wneud y Comisiynwyr Plant, Pobl Hyn a Chenhedlaethau'r Dyfodol yn atebol i'r Cynulliad i gyd, yn hytrach na Llywodraeth Cymru yn unig.

Straeon perthnasol