BBC Cymru Fyw

Mae'r gwanwyn ar ei ffordd

Published

Wedi gaeaf gwlyb a mwyn, mae blodau'r gwanwyn yn dechrau blaguro ar hyd a lled Cymru. I godi'ch calon, cymerwch gip ar oriel o luniau y ffotograffydd Dewi Jones, sy'n dangos arwyddion cynnar o'r gwanwyn.

Diolch hefyd i Gerallt Pennant am ein helpu i nabod rhai o'r planhigion. Bydd Gerallt yn ei ôl i roi Galwad Cynnar i chi ar BBC Radio Cymru ar 13 Chwefror. Iolo Williams sy'n cadw'r sedd yn gynnes y Sadwrn yma am 06:30.

image captionMae'r Genhinen Bedr wedi dechrau blaguro ers y Nadolig mewn rhannau o Gymru. Ydych chi wedi gweld y daffodil yn eich gardd chi eleni?
image captionCynffonau Ŵyn Bach, mae angen tywydd mwyn i'r blodyn hwn i aeddfedu
image captionYr Iris, neu pa enw sydd ganddoch chi i'r blodyn porffor pert? Dail cyllyll, Gellesgen? Neu Enfys y Llygad efallai
image captionBlagur ar y coed
image captionTiwlip
image captionLeucojum vernum ydy hwn, Eiriaidd yn Gymraeg, 'Spring snowflake' yn Saesneg.
image captionDyma aeron 'Symphoricarops chenaultii', neu mewn Cymraeg plaen, Llus Eira Pinc!
image captionCamellia. Mae hi'n anodd dweud pa un, gan fod degau o wahanol fathau a dydy'r blodyn yma heb agor yn llawn. Nodyn bach o ddiddordeb efallai, mae perthynas agos i'r Camellia addurniadol yma yn disychedu llawer ohonom bob bore, sef y Camellia sinensis, y llwyn dail te
image captionKerria Japonica 'Blodyn Botwm Crys' ydy un o'r enwau cyffredin Cymraeg
image captionGrevillia. Wyddoch chi am enw Cymraeg i hwn? Mae rhai yn ei alw yn 'spider plant/flower' yn Saesneg