Mae'r gwanwyn ar ei ffordd

Wedi gaeaf gwlyb a mwyn, mae blodau'r gwanwyn yn dechrau blaguro ar hyd a lled Cymru. I godi'ch calon, cymerwch gip ar oriel o luniau y ffotograffydd Dewi Jones, sy'n dangos arwyddion cynnar o'r gwanwyn.

Diolch hefyd i Gerallt Pennant am ein helpu i nabod rhai o'r planhigion. Bydd Gerallt yn ei ôl i roi Galwad Cynnar i chi ar BBC Radio Cymru ar 13 Chwefror. Iolo Williams sy'n cadw'r sedd yn gynnes y Sadwrn yma am 06:30.

Image caption Mae'r Genhinen Bedr wedi dechrau blaguro ers y Nadolig mewn rhannau o Gymru. Ydych chi wedi gweld y daffodil yn eich gardd chi eleni?
Image caption Cynffonau Ŵyn Bach, mae angen tywydd mwyn i'r blodyn hwn i aeddfedu
Image caption Yr Iris, neu pa enw sydd ganddoch chi i'r blodyn porffor pert? Dail cyllyll, Gellesgen? Neu Enfys y Llygad efallai
Image caption Blagur ar y coed
Image caption Tiwlip
Image caption Leucojum vernum ydy hwn, Eiriaidd yn Gymraeg, 'Spring snowflake' yn Saesneg.
Image caption Dyma aeron 'Symphoricarops chenaultii', neu mewn Cymraeg plaen, Llus Eira Pinc!
Image caption Camellia. Mae hi'n anodd dweud pa un, gan fod degau o wahanol fathau a dydy'r blodyn yma heb agor yn llawn. Nodyn bach o ddiddordeb efallai, mae perthynas agos i'r Camellia addurniadol yma yn disychedu llawer ohonom bob bore, sef y Camellia sinensis, y llwyn dail te
Image caption Kerria Japonica 'Blodyn Botwm Crys' ydy un o'r enwau cyffredin Cymraeg
Image caption Grevillia. Wyddoch chi am enw Cymraeg i hwn? Mae rhai yn ei alw yn 'spider plant/flower' yn Saesneg