Mae'r gwanwyn ar ei ffordd

  • Cyhoeddwyd

Wedi gaeaf gwlyb a mwyn, mae blodau'r gwanwyn yn dechrau blaguro ar hyd a lled Cymru. I godi'ch calon, cymerwch gip ar oriel o luniau y ffotograffydd Dewi Jones, sy'n dangos arwyddion cynnar o'r gwanwyn.

Diolch hefyd i Gerallt Pennant am ein helpu i nabod rhai o'r planhigion. Bydd Gerallt yn ei ôl i roi Galwad Cynnar i chi ar BBC Radio Cymru ar 13 Chwefror. Iolo Williams sy'n cadw'r sedd yn gynnes y Sadwrn yma am 06:30.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Genhinen Bedr wedi dechrau blaguro ers y Nadolig mewn rhannau o Gymru. Ydych chi wedi gweld y daffodil yn eich gardd chi eleni?
Disgrifiad o’r llun,
Cynffonau Ŵyn Bach, mae angen tywydd mwyn i'r blodyn hwn i aeddfedu
Disgrifiad o’r llun,
Yr Iris, neu pa enw sydd ganddoch chi i'r blodyn porffor pert? Dail cyllyll, Gellesgen? Neu Enfys y Llygad efallai
Disgrifiad o’r llun,
Blagur ar y coed
Disgrifiad o’r llun,
Tiwlip
Disgrifiad o’r llun,
Leucojum vernum ydy hwn, Eiriaidd yn Gymraeg, 'Spring snowflake' yn Saesneg.
Disgrifiad o’r llun,
Dyma aeron 'Symphoricarops chenaultii', neu mewn Cymraeg plaen, Llus Eira Pinc!
Disgrifiad o’r llun,
Camellia. Mae hi'n anodd dweud pa un, gan fod degau o wahanol fathau a dydy'r blodyn yma heb agor yn llawn. Nodyn bach o ddiddordeb efallai, mae perthynas agos i'r Camellia addurniadol yma yn disychedu llawer ohonom bob bore, sef y Camellia sinensis, y llwyn dail te
Disgrifiad o’r llun,
Kerria Japonica 'Blodyn Botwm Crys' ydy un o'r enwau cyffredin Cymraeg
Disgrifiad o’r llun,
Grevillia. Wyddoch chi am enw Cymraeg i hwn? Mae rhai yn ei alw yn 'spider plant/flower' yn Saesneg