Ffrae UKIP: Ymgeiswyr Seneddol yn annog Gill i ymddiswyddo

  • Cyhoeddwyd
Nathan Gill

Mae pedwar o gyn ymgeiswyr Seneddol UKIP wedi galw ar arweinydd y blaid yng Nghymru i ymddiswyddo.

Yn ôl Joe Smyth, dyw Nathan Gill ddim wedi dangos "unrhyw arweinyddiaeth" yn ystod ffrae dros ddewis ymgeiswyr ar gyfer etholiad y Cynulliad.

Mae tri ymgeisydd arall yn yr etholiad cyffredinol, gyda dau yn sefyll ym mis Mai, wedi galw ar Mr Gill i ildio'r awenau.

Ond mynnodd llefarydd ar ran UKIP yng Nghymru fod Mr Gill wedi "sefyll yn gadarn yn gyson yn erbyn y pwyllgor gwaith yn Llundain er mwyn sicrhau fod yr aelodau yng Nghymru'n cael eu cynrychioli'n iawn".

Cwynion

Ddydd Mawrth, fe gyhoeddodd Mr Gill taw aelodau ar lawr gwlad fyddai'n dewis union drefn yr ymgeiswyr ar y rhestrau rhanbarthol.

Roedd hyn yn dilyn cwynion o fewn y blaid ynglŷn â'r syniad y dylai'r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol gael y gair olaf.

Ond dywedodd Mr Smyth, ymgeisydd y blaid yn Islwyn, y dylai Mr Gill fod wedi mynnu taw'r blaid yng Nghymru oedd yn rhedeg y broses o'r cychwyn cyntaf, ac y dylid dechrau o'r newydd.

Disgrifiodd Mr Gill y cyhoeddiad y byddai aelodaeth y blaid yn dewis trefn yr ymgeiswyr fel "buddugoliaeth fawr".

Ond parhau'n anhapus mae nifer fod y cyn-Aelodau Seneddol Neil Hamilton a Mark Reckless yn parhau i fod yn ymgeiswyr.

'Dim arweiniad'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Smyth yn feirniadol o arweiniad Mr Gill

Mr Smyth oedd ymgeisydd mwya' llwyddiannus y blaid yng Nghymru yn yr etholiad cyffredinol, gan ennill 19.8% o'r bleidlais yn Islwyn.

Fe fydd e'n sefyll eto eleni yn yr etholaeth, ond mae e wedi tynnu nôl o'r frwydr i fod yn ymgeisydd ar y rhestr ranbarthol.

Dywedodd Mr Smyth wrth BBC Cymru: "Dyw Nathan ddim wedi dangos unrhyw arweiniad o gwbl. Mae e wedi bod yn siom i UKIP yng Nghymru.

"Mae e, a'r Pwyllgor Gwaith, wedi trin yr aelodau, yr ymgyrchwyr a'r ymgeiswyr â dirmyg."

Dywedodd y dylai Mr Gill ymddiswyddo "yn syth", gan ychwanegu na gafodd ei ethol yn ddemocrataidd gan aelodau'r blaid. Ychwanegodd fod "80%-90%" o aelodau'r blaid o'r un farn ag ef.

Disgrifiad o’r llun,
Blair Smillie yn ymgyrchu yn ystod yr etholiad cyffredinol

Yn ôl ymgeisydd UKIP Alun a Glannau Dyfrdwy yn yr etholiad cyffredinol, Blair Smillie, mae Mr Gill wedi bod yn "ofnadwy" gan ddweud bod "rhaid iddo fynd".

Ychwanegodd: "Does dim arweinyddiaeth yng Nghymru, mae trefniadaeth y blaid yng ngogledd Cymru mewn anrhefn lwyr."

Mae Nigel Williams, ymgeisydd Delyn yn etholiadau'r Cynulliad ar ôl sefyll yno'n 2015, yn "bryderus" bod "diffyg arweinyddiaeth ar draws Cymru".

Dywedodd Ken Beswick, ymgeisydd UKIP Torfaen yn yr etholiad cyffredinol, bod Nathan Gill yn "anaddas fel arweinydd - does ganddo ddim asgwrn cefn".

Opsiwn mwyaf democratiadd'

Dywedodd llefarydd ar ran UKIP yng Nghymru fod Mr Gill wedi "sefyll yn gadarn yn gyson yn erbyn y pwyllgor gwaith yn Llundain er mwyn sicrhau fod yr aelodau yng Nghymru'n cael eu cynrychioli'n iawn".

"Ymhell o fod yn wan mae wedi bod yn gadarn iawn yn ei ymrwymiad i sicrhau nad yw'r broses dan reolaeth yr elit."

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n meddwl mai rhoi'r penderfyniad i'r aelodau yw'r opsiwn mwyaf democrataidd."