Colofn y clo: Iwerddon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd chwaraewr Cymru a'r Dreigiau, Andrew Coombs, yn rhannu ei farn am gemau Cymru yn y Chwe Gwlad eleni mewn cyfres o golofnau arbennig gyda Cymru Fyw.

Roedd y clo, sydd wedi ennill 10 cap dros ei wlad ac sy'n rhan o dîm sylwebu S4C drwy gydol y gystadleuaeth, yn chwarae yn y tîm gafodd ei drechu gan Iwerddon yn Nulyn ddwy flynedd yn ôl.

Yma, mae'n edrych ar be' all Warren Gatland a'i chwaraewyr wneud yn wahanol i osgoi'r un siom ddydd Sul:

Y frwydr yn y pac

Mae Luke Charteris wedi bod ar dân i Racing Metro yn yr wythnosau diwetha'. Mae Luke yn foi enfawr ac yn daclwr cryf, mae'n bwrw lot o rycs a dyna'r math o chwaraewr ti eisiau mewn gêm fel 'ma.

O'n i'n chwarae [yn Stadiwm Aviva] y tro diwetha' a o'dd e'n galed yn y blaen. Oedden nhw'n well na ni ar y diwrnod felly dwi'n siŵr fod Gatland wedi dewis dau foi mawr yna i stopio gêm Iwerddon achos fan'na maen nhw'n chwarae'u rygbi. Maen nhw'n hoffi cadw'r bêl yn dynn, a dwi'n siŵr fod Alun-Wyn Jones a Charteris yno i stopio nhw rhag cael y llaw uchel.

I fynd yn ôl i'r gêm dwy flynedd yn ôl, o'dd bron pawb yn y pac wedi cael gêm wael a phan ti'n chwarae yn erbyn tîm fel Iwerddon, ti methu gwneud hynna, yn enwedig i ffwrdd o gartre'. Felly dwi'n siŵr fod Cymru eisiau gwneud yn iawn am 'na a ddim eisiau eistedd lawr i dîm fel Iwerddon.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Luke Charteris ac Alun-Wyn Jones yn allweddol i obeithion Cymru yn Nulyn, medd Coombs

Mae ganddyn nhw dîm cryf a blaenwyr sy' wedi bod yn y gêm am sbel hir. Mae pawb yn gwybod fod [Paul] O'Connell wedi stopio chwarae rygbi rhyngwladol ac mae hynny'n golled enfawr iddyn nhw. Mae e fel Alun-Wyn Jones yn rhoi'r gorau i chwarae i Gymru - bydde fe'n gadael gwagle enfawr.

Dwi'n siŵr y bydde Iwerddon wedi edrych ar Iain Henderson o Ulster i lenwi 'sgidie O'Connell, ond yn anffodus iddyn nhw mae e wedi'i anafu felly gobeithio gall Cymru dargedu Iwerddon gyda Charteris ac Alun-Wyn. Rhaid iddyn nhw sefyll fyny ac ennill y frwydr gorfforol a gobeithio wedyn bydd y cefnwyr yn gallu dangos eu sgiliau a sgorio cwpl o geisiau mas 'na.

Penbleth y props

Dwi'n falch fod e wedi dewis Rob Evans yn hytrach na Gethin Jenkins achos fel arfer mae Gatland yn cadw i'r un tîm. Dyw e ddim yn pigo bois sy'n chwarae'r rygbi gorau i'r rhanbarthau.

Ond pob clod i Rob Evans mae e wedi bod yn chwarae rygbi gwych drwy gydol y tymor hyd yn hyn i'r Scarlets, felly mae'n neis iawn gweld pobl yn cael eu gwobrwyo am chwarae'n dda i'w timau.

Mae'n sioc fawr fod Dan Lydiate ddim i mewn yna achos mae'n rhoi siwt gymaint o gydbwysedd i'r tîm. Ond unwaith eto, mae [Justin] Tipuric wedi bod yn dangos ei sgiliau yn y sianeli ac wedi bod yn sgorio a chreu lot o geisiau hefyd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Rob Evans, Tom James, Gareth Anscombe a Justin Tipuric yn y tîm

Gwaith paratoi'r garfan

Ar ddechrau'r wythnos cyn y gêm mae'r tempo i fyny ac mae 'na lot o ddriliau contact. Mae'n tawelu lawr dipyn bach erbyn diwedd yr wythnos.

Fel arfer, deuddydd cyn y gêm, maen nhw'n ymarfer gyda'r pymtheg sy'n dechrau'r gêm yn unig i wneud yn siŵr fod pawb yn gwybod eu tasg.

Er bod y tempo'n mynd i lawr mae'r teimladau tu fewn yn codi - mae'n deimlad eitha' gwahanol i baratoi am gêm ryngwladol nag i gêm clwb.

Disgrifiad o’r llun,
Fydd Jonathan Sexton yn dathlu ar ddiwedd y gêm ddydd Sul?

Anafiadau'r Gwyddelod

Mae'n galed i Iwerddon tu ôl i'r sgrym achos mae [Jonathan] Sexton wedi cael cwpl o anafiadau i'w ben hefyd mae'r canolwyr newydd ddod yn ôl wedi anfiadau. Mae 'na dri yn fan'na sydd heb chwarae lot o rygbi. Felly dwi'n meddwl fod Jamie Roberts a Jonathan Davies yn mynd i fod yn rhy gryf iddyn nhw.

Hefyd, gyda Dan Biggar fel maswr, dwi'n gobeithio bydd e'n rheoli pethau. A gyda [Gareth] Anscombe hefyd yn chwarae yn y cefn, pan fydd Biggar mas o'r gêm, fe fydd hi'n bosib i Anscombe gamu i'r canol fel maswr i lywio'r chwarae eto. Dwi'n meddwl ei fod e'n ddewis eitha' da gan Gatland.

Dwi'n siŵr bydd Cymru'n ennill, ac yn ennill y bencampwriaeth hefyd. Dwi'n credu mai Lloegr, yn anffodus, fydd yr unig gêm wnawn ni golli. Ond gobeithio allwn ni ennill yna eto!

Sgôr? 17-23 i Gymru.

Clwb Rygbi Rhyngwladol - Iwerddon v Cymru, S4C, ddydd Sul, 7 Chwefror am 14:15.

Llif byw arbennig Cymru Fyw yn cychwyn am 14:30.