BBC Cymru Fyw

Sefyllfa Ysgol Gymraeg Casnewydd yn 'llanast'

Published
image captionArgraff artist o gynllun yr adeiladau newydd

Mae pennaeth ysgol uwchradd yng Nghasnewydd wedi beirniadu'r ffordd y gwnaeth y cyngor ddelio â'r broses gynllunio er mwyn adeiladu ysgol Gymraeg newydd yn ddinas.

Fe ddisgrifiodd Jon Wilson, pennaeth Ysgol Uwchradd Dyffryn, y sefyllfa fel "llanast" ar ôl i gynghorwyr wrthod rhoi caniatâd cynllunio i'r cais.

Roedd ei ysgol fod i rannu'r safle gyda'r ysgol uwchradd Gymraeg newydd, nes i bwyllgor cynllunio'r cyngor bleidleisio yn erbyn y datblygiad ddydd Mercher.

Yn ôl Mr Wilson, pennaeth yr ysgol ers 13 o flynyddoedd, does gan ei ddisgyblion "bron ddim ar ôl" wedi'r penderfyniad.

image captionMae Mr Wilson yn feirniadol o'r broses

Yn rhan o'r ysgol Gymraeg newydd, roedd Ysgol Uwchradd Dyffryn fod i gael adeilad tri llawr newydd.

Ond mae Mr Wilson ar ddeall na fydd hynny bellach yn digwydd.

Dywedodd hefyd mai'r ysgol sydd â'r "adeiladau gwaethaf" yng Nghasnewydd a bod ei ddisgyblion, rhai o ardaloedd difreintiedig, wedi cael addewid o rai newydd "dro ar ôl tro".

Bydd rhieni plant Ysgol Uwchradd Dyffryn yn cyfarfod nos Iau i drafod oblygiadau penderfyniad y cynghorwyr.