Methu stopio siarad am rygbi?

Cyhoeddwyd
Pencampwriaeth y Chwe Gwlad: Un o bynciau trafod mwyaf llosg yr wythnosau nesaf?
Disgrifiad o’r llun,
Pencampwriaeth y Chwe Gwlad: Un o bynciau trafod mwyaf llosg yr wythnosau nesaf?

Beth sydd gan y gyfres ddogfen 'Making a Murderer' yn gyffredin gyda Phencampwriaeth y Chwe Gwlad medde chi? Gareth Rhys Owen, gohebydd chwaraeon BBC Cymru, sy'n egluro...

Amhosib osgoi

Ceisiwch ateb y canlynol:

Oedd Stephen Avery yn euog?

Oedd Dylan Hartley yn haeddu cosb llymach?

Beth fydd tynged Brendan Dassey?

Sut ma' delio 'da bygythiad Sam Warburton?

Mae'n siŵr bod rhai ohono ni wedi llwyddo i ateb y pedwar cwestiwn, eraill wedi drysu'n llwyr 'da enwau sy'n golygu dim byd i ni.

Gadewch i mi esbonio...

Ma' Stephen Avery yn ewythr i Brendan Dassey ac y ddau yn destun sylw yn y rhaglen deledu 'Making a Murderer', tra bod Hartley a Warburton yn paratoi i gynrychioli Lloegr a Chymru yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Pam, felly, cymharu'r ddau?

Wel, fe fydd yn amhosib i osgoi'r ddau ar wefannau cymdeithasol dros y chwech wythnos nesa'.

Disgrifiad o’r llun,
Ni allaf ddianc rhag hwn

Prin iawn fod unrhyw beth mewn bywyd sy'n fwy rhwystredig na sgwrs ynglŷn â thestun nad oes ganddo chi ddiddordeb ynddi neu'r wybodaeth cefndirol.

"Fe wnes di fethu noson a hanner yn y dafarn neithiwr…."

"Mawredd oedd rhaglen gynta'r gyfres yn werth ei gwylio…."

"Mae angen i Loegr wella'u hagwedd yn ardal y dacl…."

AAARRRRRGGGHHHH!!! Do'n i ddim yn y dafarn, dwi heb weld y rhaglen, a dwi ddim yn hoffi rygbi!!!

Caewch eich cegau…. Seriously, ffeindiwch 'stafell dywyll a caewch y drws… Dwi'm eisiau gwybod.

Mae osgoi y pynciau trafod yma'n hyd yn oed anoddach ar-lein. Er maint anferthol y we fyd eang, mae canolbwynt y drafodaeth yn medru bod yn gaeedig ac ail-adroddus.

Am wyth o'r gloch nos Sadwrn mae Facebook yn trafod yr X Factor. Am bump o'r gloch b'nawn Sul, Lerpwl yn erbyn United sy'n llenwi ein llinellau amser Twitter. Ac ar sawl achlysur dros y mis neu ddau nesa', fe fydd pawb (dyna'r awgrym o leia') yn trafod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a 'Making a Murderer' - mae'n anochel.

A fy awgrym i i'r rheiny sydd â dim bwriad ymrwymo â'r drafodaeth yw falle nad oes ganddo chi ddiddordeb, ond peidiwch â cheisio'i osgoi. Mae'r don yn rhy bwerus, y sgrech yn rhy swnllyd a'r fflamau yn rhy boenus i'w hanwybyddu.

Peidiwch bod yn chwerw

Rhowch y ffôn i un ochr ac ewch allan i'r parc, prynwch jig-so, dechreuwch y nofel 'na chi wastad 'di bygwth gwneud. Neu (a dwi'n sibrwd hwn), be' am geisio mwynhau'r rygbi?! Na, oce, cam yn ormod.

Ond credwch hyn, does dim rhaid mwynhau, ond does dim rhaid bod yn chwerw chwaith - mae bywyd yn rhy fyr.

O, ac i ateb y cwestiwn cynta wnes i ofyn ynglŷn â Stephen Avery, does dim amheuaeth ei fod e'n…

Disgrifiad o’r llun,
'Making a Murderer': Stephen Avery - Euog? Di-euog?