BBC Cymru Fyw

Der i'r Deri

Published
image captionY Sportsmans Rest yn Llanbedr y Fro ar gyrion Caerdydd oedd lleoliad allanol y Deri am flynyddoedd

Mae hi'n un o dafarnau mwyaf poblogaidd Cymru ond dim ond criw dethol iawn sydd erioed wedi yfed yn y Deri Arms - cast Pobol y Cwm. Bydd y dafarn yn ail agor ar ei newydd wedd i wylwyr y gyfres ar 12 Chwefror.

Mae Cymru Fyw wedi cael golwg nôl mewn lluniau ar ei hanes a rhai o'r landlordiaid a'u cwsmeriaid selog:

image captionSet wreiddiol y Deri pan ddechreuodd y gyfres yn 1974
image captionMae 'na newidiadau wedi bod ers y dyddiau cynnar rhain
image captionReg a Megan yn cynnig llwnc destun i'w cwsmeriaid
image captionFfyddloniaid y Deri
image captionYn 1986 cafodd bragdy lleol ei agor. Mae sawl cymeriad wedi mynd i'r afael a'r busnes gwneud cwre ers hynny, rhai yn fwy llwyddiannus na'i gilydd!
image captionCassie a Mrs Mac yn rhannu profiadau am redeg y bar ynteu rhannu cyfrinachau am Teg a Glan?
image captionMae'n amlwg yn Ddolig gan bod hyd yn oed y Parchedig T L Thomas a Bella ar ymweliad prin â'r Deri
image captionTeg a Cassie, cwpl croesawgar y Deri yn niwedd y 90au
image captionClem Watkins oedd ceidwad y cwrw yn 1989
image captionAr beth maen nhw i gyd yn edrych 'sgwn i?
image captionDolig 1994. Mae'n ymddangos bod Llew wedi bod yn gor-ddathlu!
image captionKath Jones a Stacey: Mi gafodd y cwsmeriaid fwy 'na llond gwydryn yn y gasgen hon!
image copyrightAFP
image captionDolig 2003 yn Y Deri. 'Dych chi yn eu cofio nhw i gyd?
image captionIechyd Da! Rhai o aelodau'r cast yn dathlu Pen-blwydd Pobol y Cwm yn 30 nôl yn 2004
image captionMeic Pierce ac Anita, dau wyneb cyfarwydd arall fu'n gyfrifol am ddisychedu trigolion Cwmderi
image captionY Deri ar ôl i'r cynhyrchiad symud i'w gartre newydd ym Mhorth y Rhath. Ond sut fydd y dafarn yn edrych ar 12 Chwefror?
image captionCroeso! Y Deri ar ei newydd wedd
image captionPa gyfrinachau fydd trigolion Cwmderi yn eu rhannu yma?

Pobol y Cwm, S4C, Llun-Gwener, 20:00