Der i'r Deri

Y Sportsmans Arms yn Llandedr y Fro ar gyrion Caerdydd oedd lleoliad allanol y Deri am flynyddoedd
Image caption Y Sportsmans Rest yn Llanbedr y Fro ar gyrion Caerdydd oedd lleoliad allanol y Deri am flynyddoedd

Mae hi'n un o dafarnau mwyaf poblogaidd Cymru ond dim ond criw dethol iawn sydd erioed wedi yfed yn y Deri Arms - cast Pobol y Cwm. Bydd y dafarn yn ail agor ar ei newydd wedd i wylwyr y gyfres ar 12 Chwefror.

Mae Cymru Fyw wedi cael golwg nôl mewn lluniau ar ei hanes a rhai o'r landlordiaid a'u cwsmeriaid selog:

Image caption Set wreiddiol y Deri pan ddechreuodd y gyfres yn 1974
Image caption Mae 'na newidiadau wedi bod ers y dyddiau cynnar rhain
Image caption Reg a Megan yn cynnig llwnc destun i'w cwsmeriaid
Image caption Ffyddloniaid y Deri
Image caption Yn 1986 cafodd bragdy lleol ei agor. Mae sawl cymeriad wedi mynd i'r afael a'r busnes gwneud cwre ers hynny, rhai yn fwy llwyddiannus na'i gilydd!
Image caption Cassie a Mrs Mac yn rhannu profiadau am redeg y bar ynteu rhannu cyfrinachau am Teg a Glan?
Image caption Mae'n amlwg yn Ddolig gan bod hyd yn oed y Parchedig T L Thomas a Bella ar ymweliad prin â'r Deri
Image caption Teg a Cassie, cwpl croesawgar y Deri yn niwedd y 90au
Image caption Clem Watkins oedd ceidwad y cwrw yn 1989
Image caption Ar beth maen nhw i gyd yn edrych 'sgwn i?
Image caption Dolig 1994. Mae'n ymddangos bod Llew wedi bod yn gor-ddathlu!
Image caption Kath Jones a Stacey: Mi gafodd y cwsmeriaid fwy 'na llond gwydryn yn y gasgen hon!
Image copyright AFP
Image caption Dolig 2003 yn Y Deri. 'Dych chi yn eu cofio nhw i gyd?
Image caption Iechyd Da! Rhai o aelodau'r cast yn dathlu Pen-blwydd Pobol y Cwm yn 30 nôl yn 2004
Image caption Meic Pierce ac Anita, dau wyneb cyfarwydd arall fu'n gyfrifol am ddisychedu trigolion Cwmderi
Image caption Y Deri ar ôl i'r cynhyrchiad symud i'w gartre newydd ym Mhorth y Rhath. Ond sut fydd y dafarn yn edrych ar 12 Chwefror?
Image caption Croeso! Y Deri ar ei newydd wedd
Image caption Pa gyfrinachau fydd trigolion Cwmderi yn eu rhannu yma?

Pobol y Cwm, S4C, Llun-Gwener, 20:00