Der i'r Deri

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y Sportsmans Rest yn Llanbedr y Fro ar gyrion Caerdydd oedd lleoliad allanol y Deri am flynyddoedd

Mae hi'n un o dafarnau mwyaf poblogaidd Cymru ond dim ond criw dethol iawn sydd erioed wedi yfed yn y Deri Arms - cast Pobol y Cwm. Bydd y dafarn yn ail agor ar ei newydd wedd i wylwyr y gyfres ar 12 Chwefror.

Mae Cymru Fyw wedi cael golwg nôl mewn lluniau ar ei hanes a rhai o'r landlordiaid a'u cwsmeriaid selog:

Disgrifiad o’r llun,
Set wreiddiol y Deri pan ddechreuodd y gyfres yn 1974
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na newidiadau wedi bod ers y dyddiau cynnar rhain
Disgrifiad o’r llun,
Reg a Megan yn cynnig llwnc destun i'w cwsmeriaid
Disgrifiad o’r llun,
Ffyddloniaid y Deri
Disgrifiad o’r llun,
Yn 1986 cafodd bragdy lleol ei agor. Mae sawl cymeriad wedi mynd i'r afael a'r busnes gwneud cwre ers hynny, rhai yn fwy llwyddiannus na'i gilydd!
Disgrifiad o’r llun,
Cassie a Mrs Mac yn rhannu profiadau am redeg y bar ynteu rhannu cyfrinachau am Teg a Glan?
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n amlwg yn Ddolig gan bod hyd yn oed y Parchedig T L Thomas a Bella ar ymweliad prin â'r Deri
Disgrifiad o’r llun,
Teg a Cassie, cwpl croesawgar y Deri yn niwedd y 90au
Disgrifiad o’r llun,
Clem Watkins oedd ceidwad y cwrw yn 1989
Disgrifiad o’r llun,
Ar beth maen nhw i gyd yn edrych 'sgwn i?
Disgrifiad o’r llun,
Dolig 1994. Mae'n ymddangos bod Llew wedi bod yn gor-ddathlu!
Disgrifiad o’r llun,
Kath Jones a Stacey: Mi gafodd y cwsmeriaid fwy 'na llond gwydryn yn y gasgen hon!
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Dolig 2003 yn Y Deri. 'Dych chi yn eu cofio nhw i gyd?
Disgrifiad o’r llun,
Iechyd Da! Rhai o aelodau'r cast yn dathlu Pen-blwydd Pobol y Cwm yn 30 nôl yn 2004
Disgrifiad o’r llun,
Meic Pierce ac Anita, dau wyneb cyfarwydd arall fu'n gyfrifol am ddisychedu trigolion Cwmderi
Disgrifiad o’r llun,
Y Deri ar ôl i'r cynhyrchiad symud i'w gartre newydd ym Mhorth y Rhath. Ond sut fydd y dafarn yn edrych ar 12 Chwefror?
Disgrifiad o’r llun,
Croeso! Y Deri ar ei newydd wedd
Disgrifiad o’r llun,
Pa gyfrinachau fydd trigolion Cwmderi yn eu rhannu yma?

Pobol y Cwm, S4C, Llun-Gwener, 20:00