Llofruddiaeth Y Rhyl: 'Hunllef' teulu

  • Cyhoeddwyd
Liam HillFfynhonnell y llun, HGC
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Mr Hill ei weld yn gadael tafarn yn Y Rhyl ddeuddydd cyn darganfod ei gorff

Mae teulu dyn o Sir Ddinbych sydd yn destun ymchwiliad llofruddiaeth wedi disgrifio eu profiad fel "hunllef nad oes modd deffro ohoni."

Cafwyd hyd i gorff Liam Hill, 44 oed, mewn fflat yn Y Rhyl ar 8 Ionawr, ddeuddydd ers iddo gael ei weld yn fyw am y tro diwethaf.

Mae arolwg post mortem wedi codi cwestiynnau am y ffordd y bu farw.

Wrth siarad mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Gwener, dywedodd chwaer Mr Hill, Colette Sudlow: "Rydym yn flin bod gweithred rhywun wedi cymryd bywyd Liam a dinistrio ein bywydau ni."

Mae'r heddlu wedi apelio am wybodaeth gan gefnogwyr pêl-droed gan fod Mr Hill wedi ei weld yn nhafarn y Bar Bow yn y dref yn gwylio gêm rhwng Everton a Manchester City ar 6 Ionawr.

Disgrifiad o’r llun,
Lynette Whitfield, nith Mr Hill (ar y dde), ei chwaer Colette Sudlow, a'r Ditectif Arolygydd Mark Chesters

Dywedodd Ms Sudlow: "Mae colli Liam ag yntau mor ifanc ac mewn ffordd mor greulon yn dorcalonus.

"Mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd iawn i'r teulu i gyd ac mae wedi ei waethygu gan farwolaeth sydyn brawd hŷn Liam, Sean, nos Fawrth."

Roedd yr heddlu wedi dweud yn flaenorol bod Mr Hill wedi dioddef anafiadau sylweddol i'w ben a'i gorff.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Mark Chesters o Heddlu Gogledd Cymru fod Mr Hill yn adnabyddus yn yr ardal ac roedd "ychydig yn siomedig am y diffyg gwybodaeth o'r gymuned leol."

Ychwanegodd: "Does dim amheuaeth ganddo ni bod anafiadau Liam wedi eu hachosi gan ymosodiad bwriadol a pharhaus gan un neu fwy o bobl."