Marwolaeth Ceredigion: Dynes yn y llys

Cyhoeddwyd

Mae dynes 81 oed wedi gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus yn dilyn gwrthdrawiad yng Ngheredigion.

Bu farw David England, 67 oed, o Landre, Aberystwyth, yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A4519 ym mis Mawrth 2015. Cafodd ei ferch anafiadau difrifol yn ystod y digwyddiad hefyd.

Fe wnaeth Margaret Christopher, o Banks, Sir Gaerhirfryn, hefyd wadu iddi achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus yn Llys y Goron Abertawe.

Cafodd ei rhyddhau ar fechnïaeth.