Awdurdod Parc Bannau Brycheiniog i wneud arbedion

Cyhoeddwyd

Mae aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cytuno i wneud toriadau i gyllideb yr awdurdod mewn cyfarfod ddydd Gwener.

Mae'n rhaid i'r awdurdod wneud toriadau o 4.7% yn y gyllideb, sydd gyfystyr â £218,000.

Mae'r awdurdod wedi gorfod arbed £1m o'i gyllideb dros y tair blynedd ddiwethaf.

Yn ystod y cyfarfod ddydd Gwener, fe wnaeth aelodau'r awdurdod ystyried argymhellion adroddiad a gwrando ar awgrymiadau oedd wedi dod yn dilyn ymgynghoriad ar y toriadau arfaethedig.

Canolfannau

Wrth siarad ar raglen Post Prynhawn Radio Cymru ddydd Gwener, dywedodd is-gadeirydd yr awdurdod, Glynnog Davies, na fyddai Canolfan Ymwelwyr Libanus yn cau fel rhan o'r cynllun i arbed arian.

Bydd y ganolfan wybodaeth a'r siop yn y ganolfan yn Libanus yn parhau ar agor hyd at 30 Medi 2016, a bydd gweddill y ganolfan yn parhau ar agor.

Fe fydd nifer o awgrymiadau am ddyfodol y ganolfan yn cael eu hystyried erbyn 10 Mehefin, pan fydd aelodau'r awdurdod yn cyfarfod eto.

Ond mae disgwyl y bydd yr awdurdod yn cau canolfan Pontneddfechan, a hefyd ystyried colli hyd at wyth o swyddi.

'Penderfyniadau anodd'

Dywedodd cadeirydd yr awdurdod, Mel Doel: "Mae pob awdurdod lleol yn wynebu penderfyniadau anodd a dydyn ni ddim yn wahanol.

"Heddiw fe wnaethon ni gytuno ar nifer o fesurau fydd yn cynhyrchu cyllideb gytbwys.

"Fe wnaeth ymgynghoriad gyda staff ag ymatebion gan y cyhoedd ddylanwadu ar ein penderfyniadau anodd.

"Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn awdurdod sydd yn gwrando ac rwy'n credu bod y canlyniadau heddiw yn adlewyrchu hynny."