Grwpiau cymunedol i reoli llyfrgelloedd?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Mae llyfrgell Gwenfô yn un o'r rhai dan sylw

Gall grwpiau cymunedol gymryd rheolaeth o bum llyfrgell sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor ym Mro Morgannwg i geisio arbed arian.

Fe allai grwpiau ddechrau rheoli llyfrgelloedd Sili, Gwenfô, Sain Tathan, Dinas Powys a'r Rhws o fis Ebrill pe bai cynghorwyr yn cymeradwyo'r cynlluniau ddydd Llun.

Mae tua £100,000 wedi ei gadw'n ôl i sefydlu'r grwpiau a gwneud gwelliannau i adeiladau.

Y gobaith yw y bydd hyn yn arbed £535,000 i'r cyngor yn 2015/16 a 2016/17.