Ysgol Gymraeg Casnewydd: Bwriad dal ati

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Boyes Rees Architects
Disgrifiad o’r llun,
Dyluniad artist o sut fyddai'r ysgol ar safle Duffryn wedi edrych

Mae penaethiaid addysg yng Nghasnewydd yn dweud y bydd ysgol uwchradd Gymraeg cyntaf y sir yn agor ym mis Medi, er i gynlluniau gael eu gwrthod yn wreiddiol.

Cafodd cynlluniau ar gyfer ysgol newydd ar safle Ysgol Uwchradd Duffryn eu gwrthod am bryderon dros lifogydd posib.

Ond clywodd gyfarfod ddydd Gwener y bydd ysgol dros dro wedi'i lleoli yn Ysgol Bro Teyrnon.

Dywedodd y cyngor y gallai fod yno am ddwy flynedd tra bo'r chwilio'n parhau am leoliad parhaol.

Yn cyfarch y cyfarfod o tua 100 o rieni yng Nghasnewydd, dywedodd pennaeth addysg y cyngor, James Harris bod yr awdurdod yn bwriadu dal ati gydag agor yr ysgol newydd.

Clywodd rhieni hefyd gan bennaeth llywodraethwyr newydd yr ysgol, Elin Maher bod yr awdurdod wedi awgrymu y dylai'r ysgol newydd gael yr enw Ysgol Gyfun Gwent Iscoed.

Straeon perthnasol