Llai o Gymry'n gwneud cais i'r prifysgolion gorau

Cyhoeddwyd

Mae nifer y disgyblion sy'n gwneud cais i astudio ym Mhrifysgolion gorau'r DU yn sylweddol is na'r nifer o Loegr.

Mae ffigyrau ddaeth o ymchwil BBC Cymru yn dangos bod nifer y rhai sy'n llwyddo i gael eu derbyn i Brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt hefyd yn is na'r cyfartaledd dros y DU.

Llynedd, dim ond 680 o ddisgyblion o Gymru wnaeth gais i'r ddwy brifysgol, gyda 138, neu 20%, yn cael eu derbyn. Ar gyfartaledd dros y DU, mae 25% o ddisgyblion yn llwyddiannus.

O'i gymharu, roedd 20,000 o geisiadau gan ddisgyblion yn Lloegr.

'Angen annog plant'

Daeth adroddiad cyn AS Llafur i'r canlyniad bod angen mynd i'r afael a chyrhaeddiad isel a diffyg uchelgais wrth ystyried sut i gynyddu nifer y ceisiadau o Gymru i Rydychen a Chaergrawnt.

Ymateb Llywodraeth Cymru oedd lansio canolfannau Seren i'r disgyblion sy'n perfformio orau ar draws y wlad.

Yna mae disgyblion yn cael cyngor a chymorth gan arbenigwyr a darlithwyr am y broses o wneud cais.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Huw Lewis y dylai pob plentyn gael y cyfle i wneud cais i'r prifysgolion gorau

Ond yn ôl yr Athro Chris Taylor o Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru, mae gwahaniaethau rhwng ysgolion ynglylch rhoi cyngor i ddisgyblion am sut i gyrraedd y prifysgolion gorau.

"Rydyn ni'n gweld gwahaniaethau yn y tebygolrwydd o fynd i brifysgol, yn ôl pa ysgol rydych chi'n mynd iddi," meddai.

"Mewn rhai ysgolion, mae'r disgyblion ddwywaith a hanner mor debygol o fynd i brifysgol, er bod ganddyn nhw'r un graddau a myfyriwr arall mewn ysgol arall yng Nghymru."

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, ei fod am i bob plentyn yng Nghymru gael y dewis o wneud cais i'r prifysgolion gorau.

"Os oes gyda ni bobl ifanc sy'n gallu cyrraedd y safonau uchaf - ac yn rhwydwaith Seren rydyn ni'n defnyddio canlyniadau TGAU - yna dylen nhw gael eu hannog i wneud hynny," meddai.