Gweithredoedd comisiynydd heddlu yn 'gywir ac yn addas'

  • Cyhoeddwyd
comisiynydd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gweithredoedd Winston Roddick yn "gywir ac yn addas", meddai'r adroddiad

Mae cwyn am benderfyniad comisiynydd heddlu a throsedd y gogledd i ganiatáu tâl diswyddo gwirfoddol i'w brif weithredwr wedi cael ei gwrthod.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn cwyn am daliad i Anna Humphreys a benderfynodd peidio dychwelyd i'r gwaith yn dilyn cyfnod mamolaeth ym mis Chwefror y llynedd.

Daeth yr ymchwiliad i'r casgliad fod gweithredoedd Winston Roddick yn "gywir ac yn addas".

Roedd y comisiynydd wedi amddiffyn penodi prif weithredwr newydd yn lle Ms Humphreys gan ddadlau y byddai'n anghyfreithlon pe bai heb wneud hynny.

'Dim dewis'

Deellir bod y gŵyn yn gofyn sut oedd modd penodi prif weithredwr newydd os cafodd yr un blaenorol ei wneud yn ddi-waith?

Dywedodd Richard Jarvis, cyfreithiwr ar ran Cyngor Conwy oedd yn edrych mewn i'r mater: "Mae'r panel o'r farn bod gweithredoedd y comisiynydd heddlu a throsedd yn gywir ac yn addas o dan yr amgylchiadau.

"Fe wnaeth Ms Humphreys wneud cais am ddiswyddiad gwirfoddol, roedd hi'n cyrraedd y gofynion hynny, a doedd gan y comisiynydd ddim dewis ond i ganiatáu'r cais."

Mae Mr Roddick wedi croesawu'r newyddion. Dywedodd: "Roedd y feirniadaeth o fy mhenderfyniad wedi ei arwain gan wleidyddiaeth yn hytrach nac er mwyn budd y cyhoedd."