Ysgol y Cyfryngau: Partneriaeth prifysgol gyda China

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PhTV

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cyhoeddi cynllun i ddatblygu ysgol y cyfryngau a chysylltiadau yn y brifddinas, a hynny mewn partneriaeth â chwmni darlledu blaenllaw o China.

Bydd yr ysgol newydd yn bartneriaeth rhwng y brifysgol a Phoenix Education, sydd yn is-gwmni i gwmni teledu Phoenix Satellite Television Holdings.

Mae'n debyg mai dyma'r cynllun cyntaf o'i fath rhwng cwmni preifat a phrifysgol o Gymru.

Bydd y brifysgol, y cwmni teledu a Chyngor Caerdydd yn arwyddo cytundeb ddydd Llun yn nodi eu hymroddiad i ddatblygu'r cynllun.

Er nad oes lleoliad wedi cael ei ddewis ar gyfer y datblygiad eto, mae disgwyl y bydd yr ysgol yn cynnwys canolfan deledu newydd, gofod ar gyfer dysgu myfyrwyr, a neuadd breswyl fyddai'n gallu dal hyd at 2000 o fyfyrwyr.

Mae gan gwmni Phoenix Education bedwar coleg yn China yn barod, wedi eu lleoli yn Beijing, Chengdu, Suzhou, a Guangzhou.

'Cynllun uchelgeisiol'

Dywedodd Is-Ganghellor a Llywydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Antony J Chapman: "Y cynllun yma yw'r cyntaf o'i fath mewn addysg uwch yng Nghymru, ac o bosib yn y DU.

"Mae'n gynllun uchelgeisiol sydd â model ariannol arloesol tu ôl iddo. Mae wedi cymryd ymdrech fawr i gyrraedd yma. Nawr bydd y gwaith yn parhau, er mwyn gwneud ein gweledigaeth yn realaeth.

"Mae cael swyddfa yn China wedi cynnig platfform i'r brifysgol i ddatblygu'r bartneriaeth unigryw hon, sydd yn ymgorffori Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Chyngor Caerdydd mewn cais arloesol i ddatblygu Ysgol y Cyfryngau a Chysylltiadau Caerdydd Met Phoenix."

Dywedodd prif weithredwr cwmni Phoenix Education, Mr Wu Weiqiang : "Mae arweinwyr grŵp Phoenix yn gweld pwysigrwydd mawr mewn cydweithio gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd a Chyngor Caerdydd.

"Bydd arwyddo Cytundeb o Ddealltwriaeth yn dynodi pwysigrwydd y fenter hon i grŵp Phoenix, ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio ar y cynllun cyffrous ag arloesol yma."

'Newyddion da'

Dywedodd arweinydd Cyngor Caerdydd, y cynghorydd Phil Bale: "Mae arwyddo Cytundeb o Ddealltwriaeth yn newyddion da iawn i Gaerdydd, Rhanbarth Dinas Caerdydd, ac i Gymru.

"Rydym wrth ein boddau bod gennym ni fframwaith mewn lle sydd yn ein galluogi i adnabod blaenoriaethau i'r ddinas i gwrdd â'r nod.

"Hyd y gwn i, dyma'r tro cyntaf i fusnes blaenllaw o China ymuno mewn cytundeb o'r fath gyda dinas yn y DU. Mae hyn yn adlewyrchu datblygiad a thwf potensial ein prifddinas a'i rhanbarth, sefydlogrwydd economi'r DU, a'r cyfle i weithio gyda phrifysgol arloesol fel Prifysgol Metropolitan Caerdydd."

Nid yw cost ag amserlen y cynllun wedi ei benderfynu eto, meddai'r datblygwyr.