Meddygon teulu'n gwadu dynladdiad bachgen

Cyhoeddwyd
Llys
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achos yn cymryd lle yn Llys y Goron Caerdydd

Mae dau feddyg teulu wedi ymddangos ger bron llys gan wadu honiad o ddynladdiad yn achos bachgen 12 oed o Fryn Ithel ger Abertyleri.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Ryan Morse wedi marw'n sydyn ar 8 Rhagfyr 2012.

Plediodd Dr Joanne Rudling a Dr Lindsey Thomas yn ddieuog i ladd Ryan Morse yn anghyfreithlon drwy esgeulustod difrifol.

Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth ac mae disgwyl iddyn nhw fynd o flaen eu gwell mewn achos llys ar 3 Mai.