Gwahardd dyn rhag cysylltu gyda'r gyflwynwraig Alex Jones

Cyhoeddwyd

Mae dyn oedd wedi anfon nifer fawr o negeseuon at y gyflwynwraig Alex Jones ar wefan gymdeithasol wedi ei wahardd rhag mynd i adeilad y BBC yn Llundain ble mae hi'n gweithio.

Roedd Shane Goldsmith, 44 oed, wedi dweud ei fod yn ei charu yn y negeseuon ar wefan Twitter.

Mae'r llys hefyd wedi gwahardd Mr Goldsmith rhag mynd yn agos at ei chartref a chartref ei rhieni.

Fe wnaeth y barnwr Howard Riddle gyhoeddi gwaharddiad yn Llys Ynadon Westminster ddydd Llun yn ei atal rhag cysylltu gyda Ms Jones, ei gŵr Charlie Thomson, a'i rhieni mewn unrhyw ffordd.

Roedd Goldsmith wedi anfon negeseuon at y gyflwynwraig ar wefan Twitter dros gyfnod o 17 mis, gan aros tu allan i bencadlys y BBC yn Portland Place, Llundain, ar sawl achlysur er mwyn dweud wrthi ei fod yn ei charu.

Mae hefyd wedi ei wahardd rhag mynd i adeilad y BBC ag i unrhyw le arall y mae hi'n byw neu weithio.

Cafodd ei ddyfarnu'n ddieuog o honiad o boenydio rhwng Ebrill 2014 a Medi 2015.