Cyhoeddi llywydd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy

  • Cyhoeddwyd
Dr Elin JonesFfynhonnell y llun, Eisteddfod Genedlaethol

Mae trefnwyr Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau wedi cyhoeddi mai Dr Elin Jones fydd llywydd yr Ŵyl eleni.

Bydd yn annerch cynulleidfa'r Pafiliwn o'r llwyfan yn ystod wythnos y brifwyl, fydd yn cael ei gynnal yn Nolydd y Castell, Y Fenni, rhwng 29 Gorffennaf - 6 Awst.

Mae Dr Elin Jones yn adnabyddus am ei chyfraniad arbennig i hanes Cymru ac i ymwybyddiaeth o afiechyd meddwl.

Cafodd ei hurddo er anrhydedd i Orsedd y Beirdd yn yr Eisteddfod y llynedd ar sail ei harbenigedd yn y meysydd hyn.

Mae hi'n byw yn Ystrad Mynach, sef bro ei mebyd, ar ôl blynyddoedd yng Nghaerdydd.

Hanes

Yn un o haneswyr blaenaf Cymru, mae hi'n gweithio fel ymgynghorydd annibynnol ym maes hanes, addysg, llywodraeth a gwleidyddiaeth ers dros ugain mlynedd.

Yn ogystal â'i gwaith ym maes hanes Cymru, hi yw Cadeirydd Ymddiriedolwyr Hafal, sef prif elusen iechyd meddwl Cymru.

Mae hi'n weithgar mewn nifer fawr o wahanol feysydd gan roi'i hamser i bob math o sefydliadau a chymdeithasau lleol a chenedlaethol.

Mae ei nifer o gyfrifoldebau'n cynnwys bod yn Llywydd Clwb Bechgyn a Merched Ystrad Mynach, Cadeirydd Merched y Wawr Cwm Rhymni a Chadeirydd Is-bwyllgor Addysg Confensiwn y Siartwyr, Casnewydd.