Conwy: Argymell casglu sbwriel bob mis

  • Cyhoeddwyd
Casglu sbwriel

Mae Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid Cyngor Conwy wedi argymell y dylid bwrw ymlaen gyda chynllun i newid y drefn o gasglu sbwriel y sir i unwaith y mis er mwyn ceisio hybu pobl i ailgylchu mwy.

Byddai casgliadau gwastraff bwyd ag ailgylchu yn parhau yn rhai wythnosol, gyda chasgliadau ychwanegol i gewynau ac ar gyfer cyfnodau prysuraf o'r flwyddyn yn cael eu hargymell gan y pwyllgor. Byddai biniau ychwanegol yn cael eu dosbarthu i deuluoedd mawr hefyd.

Fe fydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan gabinet y cyngor ar 23 Chwefror.

Petai'r cynllun yn mynd yn ei flaen, Conwy fyddai'r sir gyntaf yng Nghymru i gasglu biniau yn fisol.

Yn ôl y cyngor, mae tua 59% o wastraff yn cael ei ailgylchu, ond mae'r sir eisiau cynyddu'r ffigwr.

Dywedodd Rheolwr Gwastraff Conwy, John Eastwood: "'Da ni `di edrych ar be' sy' yn y gwastraff, ac mae dros 50% o'r gwastraff sy'n cael ei roi i mewn i'r biniau du yn stwff sy'n gallu, a ddyla', gael ei roi yn y blychau ailgylchu a blychau bwyd 'da ni'n cynnig fel gwasanaeth."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd John Eastwood bod llawer o bobl y sir yn fodlon ymdopi gyda chasgliadau'n llai aml

'Arbedion mawr'

Ychwanegodd mai casglu sbwriel yn llai aml fyddai'r opsiwn fyddai'n "cynyddu ailgylchu fwya'" a "galluogi arbedion mawr hefyd" yn lle gwario ar dirlenwi.

Dywedodd Mr Eastwood bod arolwg gan y sir o 11,000 o bobl wedi dod i'r canlyniad bod dros 55% o'r nifer yn gallu rheoli eu gwastraff gyda chasgliadau llai aml.