Aviva 'i noddi Cylchffordd Cymru'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Circuit of Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae dau westy a chanolfan ddiwydiiannau moduro yn rhan o'r datblygiad

Mae BBC Cymru ar ddeall mai cwmni yswiriant Aviva fydd yn cael eu cadarnhau fel prif noddwyr trac rasio Cylchffordd Cymru yng Nglyn Ebwy.

Dywedodd prif weithredwr newydd y fenter gwerth £300 miliwn, Martin Whitaker, bod disgwyl cyhoeddiad yn fuan iawn wrth siarad gyda'r BBC am y tro cyntaf ers iddo gael ei benodi.

Gallai'r trac ddenu miloedd o gefnogwyr rasio beiciau modur i'r ardal, ac fe ddywed y fenter y gallai greu hyd at 6,000 o swyddi.

Bydd yr arian gan Aviva yn caniatau i'r gwaith ar y cynllun ddechrau.

Mae Glyn Ebwy wedi gwario miliynau yn adfywio'r ardal ers i'r gwaith dur yo gau yn 2002, ond mae diweithdra yn yr ardal yn dal yn uchel.

Mae cynllun Cylchffordd Cymru yn addo newid hynny gan godi dau westy a safle i'r diwydiannau moduro ar y safle sy'n addo 1,600 o gyfleoedd hyfforddi mewn academi newydd.

Mae'r fenter wedi gwneud cais am tua £30 miliwn gan Lywodraeth Cymru mewn cyfuniad o fenthyciadau.

Aviva yw'r cwmni yswiriant mwyaf yn y DU, ac mae gan y cwmni 31 miliwn o gwsmeriaid ledled y byd.

Dywedodd Mr Whitaker bod trafodaethau terfynol bron â gorffen ac "yn fuan iawn iawn fe fyddwn ni mewn sefyllfa i wneud cyhoeddiad a dechrau ar y gwaith".

Dywedodd y byddai tîm Cylchfordd Cymru yn rhedeg y MotoGP (ras feiciau modur) yn Silverstone eleni ac eto yn 2017, ond y byddai'r digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nglyn Ebwy yn 2018.

Straeon perthnasol