Gwobr i ddisgyblion ysgol am ap diogelwch ar-lein

  • Cyhoeddwyd
Ysgol y Preseli

Mae disgyblion o Sir Benfro wedi ennill gwobr am ddatblygu ap ar gyfer gwefannau cymdeithasol i gadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein.

Fe wnaeth Ysgol y Preseli yng Nghrymych dderbyn y wobr ddydd Mawrth fel rhan o Ddiwrnod Defnyddio'r We yn Ddiogel.

Mae ap My Username Generator ar gyfer ffonau symudol a thabledi yn atal defnyddwyr rhag rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein.

Roedd y gystadleuaeth wedi ei threfnu gan Lywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth South West Grid for Learning.