Cystadleuaeth yn yr Eisteddfod i gofio Sbardun

  • Cyhoeddwyd
Alun 'Sbardun' Huws
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Alun 'Sbardun' Huws ym mis Rhagfyr 2014

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi cystadleuaeth newydd i gofio cyfraniad Alun 'Sbardun' Huws i fyd cerddoriaeth a llenyddiaeth yng Nghymru.

Bydd Cystadleuaeth Tlws Coffa Sbardun yn gwobrwyo cân wreiddiol ac acwstig ei naws.

Mae'n rhaid i'r geiriau a'r gerddoriaeth fod yn wreiddiol, ac mae modd i'r gân fod yn gywaith gan fwy nag un awdur. Ystyrir perfformio'r gân fuddugol yn yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.

Fe fydd yr enillydd yn derbyn Tlws Coffa Alun 'Sbardun' Huws i'w gadw am flwyddyn a £500. Beirniaid y gystadleuaeth yw Emyr Huws Jones a Bryn Fôn.

Mae'r Tlws a'r wobr ariannol yn rhoddedig gan ei weddw, Gwenno Huws.

Cyfraniad 'arbennig'

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod: "Mae'r Eisteddfod yn ddiolchgar i deulu a chyfeillion Sbardun am ddod atom i gynnig y gystadleuaeth, ac mae'n fraint i ni'i chynnal am y tro cyntaf yn nhestunau Sir Fynwy a'r Cyffiniau eleni.

"Mae cyfraniad Sbardun i gerddoriaeth Gymraeg yn arbennig, ac mae'n braf ein bod ni'n gallu cynnig cyfle i unigolyn neu grwpiau i fynd ati i gyfansoddi cân mewn arddull debyg i waith Sbardun yn enw'r Eisteddfod."

Dyddiad cau'r gystadleuaeth fydd 1 Ebrill, ac mae'r manylion i ymgeiswyr i'w cael ar wefan yr Eisteddfod Genedlaethol.

Bydd Eisteddfod eleni - Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau - yn cael ei chynnal ar Ddolydd y Castell, Y Fenni, rhwng 29 Gorffennaf a 6 Awst.