Leighton Andrews: 'Tyfwch i fyny' ar ad-drefnu cynghorau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Leighton Andrews ger bron pwyllgor o Aelodau Cynulliad

Mae'r bobl sy'n gwrthwynebu ad-drefnu cynghorau angen "tyfu fyny", meddai'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

Daeth sylwadau Leighton Andrews wrth iddo hefyd ymosod ar brif weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Dywedodd Steve Thomas wrth grŵp o Aelodau Cynulliad ei bod wedi cymryd llai o amser i drechu'r Natsïaid yn Ewrop nag i ad-drefnu awdurdodau lleol.

Bu'n feirniadol hefyd bod y drafodaeth ar strwythurau yn rhy gul.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau cwtogi nifer y cynghorau o 22 i wyth neu naw.

'Da i ddim'

"Dyw'r math yma o rethreg yn dda i ddim," meddai Mr Andrews wrth y pwyllgor llywodraeth leol, gan gyfeirio at sylwadau Mr Thomas.

"Fe allai gymryd rhan yn hyn gymaint â phrif weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Ydi hynny'n mynd a ni i rywle? Na, dyw e ddim."

Roedd Mr Andrews hefyd yn feirniadol o ddiffyg uchelgais, yn ei farn ef, gan arweinwyr cynghorau.

"Fe all pawb gytuno ar ad-drefnu llywodraeth leol, ond does neb yn barod i gytuno ar sut y dylai edrych," ychwanegodd.

Dyw'r sefyllfa "ddim yn gynaliadwy", meddai.

"Mae angen i bobl dyfu fyny, a bod yn blaen. Mae angen cytundeb ar hyn cyn gynted ag sy'n bosib yn dilyn etholiad mis Mai oherwydd, fel mae'r undebau wedi dweud, mae'n arwain staff i ddigalonni gan eu bod eisiau gwybod beth yw'r ffordd ymlaen."