Trafodaethau ar sefydlu pact etholiadol wedi methu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Kirsty Williams, Leanne Wood ac Alice Hooker-Stroud

Mae trafodaethau anffurfiol rhwng tair plaid ar sefydlu pact etholiadol cyn etholiad y Cynulliad wedi methu dwyn ffrwyth.

Bu Plaid Cymru, y Blaid Werdd a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn edrych ar y syniad o "gydweithio" cyn mis Mai.

Un cynnig ger bron oedd i ddwy blaid dynnu eu hymgeiswyr yn ôl mewn seddi ble roedd gan drydedd blaid obaith o ennill.

Ond mae BBC Cymru ar ddeall nad oedd y pleidiau'n gallu dod i gytundeb.

Yn ôl arweinydd y Blaid Werdd, roedd y "symiau etholiadol" yn eu lle, ond nid yr "ewyllys gwleidyddol".

"Bu trafodaethau ond doedd dim cytundeb terfynol y gallem gynnig i'n haelodau," meddai Alice Hooker-Stroud.

'Anffurfiol'

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru bod angen "meddwl ffres" ac i Gymru fynd i "gyfeiriad newydd".

Ychwanegodd: "Bu trafodaethau anffurfiol, cychwynnol gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r Blaid Werdd er mwyn sefydlu os oedd cydweithio'n bosib rhwng pleidiau.

"Mae'r trafodaethau wedi dod i ben erbyn hyn."

Dywedodd llefarydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol: "Gallwn gadarnhau bod cynnig anffurfiol wedi ei wneud ar y mater, ond penderfynom nad dyna'r ffordd gywir o fynd o'i chwmpas hi."

'Testun sbort'

Dyma "ddatguddiad rhyfeddol", meddai llefarydd ar ran Llafur Cymru, ac mae'r tair plaid wedi ceisio "tanseilio'r broses etholiadol".

Ychwanegodd: "Mae hyn yn dangos diffyg hyder yn eu hymgyrchoedd eu hunain - ond hefyd diffyg parch tuag at bleidleiswyr Cymru."

Yn ôl AC De Orllewin Cymru dros y Ceidwadwyr Cymreig, Dr Altaf Hussain, dyma "embaras enfawr" i Blaid Cymru a'i arweinydd a oedd yn "amlwg y sbardun tu ôl y trafodaethau".

Ychwanegodd: "Nid yn unig bod hyn yn dangos diffyg uchelgais syfrdanol a hyder yng ngobeithion y blaid, mae'n destun sbort o'i honiad mai hi yw'r Blaid dros Gymru os oedden nhw'n bwriadu peidio cystadlu mewn rhai etholaethau."

Does gan y Gwyrddion ddim Aelodau Cynulliad ac fe gafodd hi 2.6% o'r bleidlais yn yr Etholiad Cyffredinol llynedd.

Fe gafodd Cynog Dafis ei ethol fel Aelod Seneddol Ceredigion ar y cyd dros Blaid Cymru a'r Blaid Werdd yn 1992.