'Fedrai ddim byw heb...'

Cyhoeddwyd

Mae dydd Mercher Lludw yn gychwyn ar gyfnod y Grawys, pan fydd nifer o bobl yn meddwl am y bwyd neu'r ddiod y byddan nhw'n rhoi'r gorau i'w fwyta neu yfed am y deugain diwrnod nesa' yn arwain at y Pasg.

Gofynnodd Cymru Fyw i rai o sêr adnabyddus beth fydden nhw'n methu byw hebddo:

Mae Rhodri Owen yn gyflwynydd ar raglenni 'Prynhawn Da' ac 'Heno' a byddai'n ffeindio hi'n anodd iawn i fyw heb ei ddôs foreol o goffi cryf.

"Bydden i'n methu byw heb fy double espresso yn y bore. Dwi'n cael un bob bore a dwi'n berson hapusach ar ôl ei yfed. Dwi'n trio cadw'n ffit ar y foment a ges i gyngor gyda rhywun i roi lan y lattes, felly droeais i at yr espresso.

"Dwi ddim yn meddwl bydde fy ngwraig Lucy [y gyflwynwraig Lucy Owen] yn fodlon i fi ei roi lan chwaith achos mae fy mhersonoliaeth i'n newid ar ôl ei yfed."

"Allen i fyth byw heb fy Moroccon Oil conditioner! Mae'n 'neud i 'ngwallt i edrych a theimlo'n llyfn ac mae'n arogli'n lyfli!" meddai Eleri Siôn, sy'n cyflwyno rhaglen bob prynhawn ar BBC Radio Wales.

Os ydych chi'n dilyn y comedïwr Tudur Owen ar Twitter, fyddwch chi'n gwybod ei fod yn drydarwr brwd. Ag yntau 'di bod yn gaeth i'r tŷ ers wythnosau yn dilyn damwain sgïo, mae'n cyfadde na fyddai'n gallu byw heb ei ffôn.

"Dwi'n hollol gaeth i dechnoleg a gwefannau cymdeithasol. Wedi bod yn styc yn y tŷ achos yr anaf sgïo, dyma'r unig beth sy' wedi fy nghadw i mewn cysylltiad â gweddill y byd. Dwi'n ei ddefnyddio ar gyfer ebostio, tecstio a hefyd o ran fy ngwaith.

"Mae comedïwyr yn rhannu syniadau dros Twitter. Mae 'na hen ochr ddibwys iddo fe, fel darllen be' ma' pobl 'di gael i frecwast, ond mae na ochr ddefnyddiol a byswn i ddim yn gallu byw hebddo."

"Dwi byth yn gwisgo 'sgidiau fflat, achos dwi'n teimlo'n fwy glamorous mewn sodlau uchel, fydden i ddim yn gallu byw hebddyn nhw," meddai'r gyflwynwraig Llinos Lee.

Mae un o gyflwynwyr y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru, Dylan Jones, yn gorfod gosod ei larwm yn go gynnar yn y bore. Ond coffi cryf sy'n ei gadw'n ddigon effro i gyflwyno ei raglen foreol i'r genedl.

"Beryg garw na faswn yn gallu gneud heb fy mygiad o goffi instant bob ben bore er mwyn fy neffro yn iawn. Mygiad o goffi hanner dŵr a hanner llefrith!"

Disgrifiad o’r llun,
Dylan Jones