Cynnig cyngor tref Porth Tywyn i gadw gorsaf heddlu

Published

Bydd un o drefi Sir Gaerfyrddin yn cael cadw eu gorsaf heddlu, ond fe allai hynny olygu cost o £4,000 y flwyddyn i'r cyngor tref.

Yn wreiddiol, roedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys Christopher Salmon wedi dweud ei fod am gau gorsaf Porth Tywyn, ger Llanelli, fel rhan o gynllun ehangach i arbed hyd at £50m yn 2016/17.

Ond bydd cynghorwyr y dref yn cwrdd i drafod dau opsiwn nos Fercher.

Un yw i Gyngor Tref Porth Tywyn gyfrannu £4,000 bob blwyddyn er mwyn talu rhan o gost cynnal a chadw'r orsaf sydd ag o leiaf wyth o staff.

Y dewis arall yw troi'r Neuadd Goffa - adeilad sy'n eiddo i'r cyngor tref - yn gartref newydd i'r heddlu.

Mae'r adeilad hefyd yn gartref i Ysgol Feithrin Gymraeg ar hyn o bryd.

'Dewis anodd'

Ddwy flynedd yn ôl fe gyhoeddodd y comisiynydd ei fod yn bwriadu cau gorsaf Porth Tywyn a'i huno gyda gorsaf Cydweli, bum milltir i ffwrdd.

Yn ôl un o gynghorwyr y dref, mae'r dewis sydd o'u blaen yn un "anodd".

Dywedodd y cynghorydd Ken Edwards: "Mae'n golygu bod £4,000 allai gael ei wario ar bethau eraill fel parc i bobl ifanc, ond ar y llaw arall rydym am gadw'r heddlu yn y dre.

"Mae'r dewis arall hefyd yn un anodd. Pe bai ni'n cytuno i roi rhan o'r Neuadd Goffa i'r heddlu, rydym yn colli adnodd arall allai gael ei ddefnyddio gan y gymuned leol."

Mae'r Mr Salmon yn cynnig talu am addasu'r neuadd goffa, gan addo sicrhau bod "lle i'r defnyddwyr presennol".

image captionMae'r Cylch Meithrin lleol yn cael ei gynnal yn y Neuadd Goffa

Dywedodd Mr Salmon pe bai y cyngor tref yn derbyn yr ail opsiwn, yna byddai'r orsaf bresennol yn cael ei gwerthu.

"Y bwriad wedyn yw i roi 10% o'r arian hynny, heblaw am y gost o addasu'r neuadd goffa, yn ôl i'r gymuned leol," meddai llefarydd ar ran y comisiynydd.

'Cyfle gwych'

Mewn llythyr i'r cyngor, dywedodd Mr Salmon y dylai'r cyngor lleol ystyried yr ail opsiwn, sef symud gorsaf yr heddlu i'r Neuadd Goffa.

"Rwy'n credu bod hyn yn gyfle gwych i wneud y peth iawn ar gyfer trigolion Porth Tywyn, y bobl rydym ni'n eu cynrychioli" meddai.

"Fe allai sicrhau plismona hir dymor yn y dref, gwella'r defnydd o adeiladau cyhoeddus ac arbed arian cyhoeddus."

Yn ôl y comisiynydd, byddai'n costio hyd at £50,000 er mwyn gwneud yr orsaf bresennol yn "addas i bwrpas".