Cynnig cyngor tref Porth Tywyn i gadw gorsaf heddlu

  • Cyhoeddwyd
Gorsaf Heddlu

Bydd un o drefi Sir Gaerfyrddin yn cael cadw eu gorsaf heddlu, ond fe allai hynny olygu cost o £4,000 y flwyddyn i'r cyngor tref.

Yn wreiddiol, roedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys Christopher Salmon wedi dweud ei fod am gau gorsaf Porth Tywyn, ger Llanelli, fel rhan o gynllun ehangach i arbed hyd at £50m yn 2016/17.

Ond bydd cynghorwyr y dref yn cwrdd i drafod dau opsiwn nos Fercher.

Un yw i Gyngor Tref Porth Tywyn gyfrannu £4,000 bob blwyddyn er mwyn talu rhan o gost cynnal a chadw'r orsaf sydd ag o leiaf wyth o staff.

Y dewis arall yw troi'r Neuadd Goffa - adeilad sy'n eiddo i'r cyngor tref - yn gartref newydd i'r heddlu.

Mae'r adeilad hefyd yn gartref i Ysgol Feithrin Gymraeg ar hyn o bryd.

'Dewis anodd'

Ddwy flynedd yn ôl fe gyhoeddodd y comisiynydd ei fod yn bwriadu cau gorsaf Porth Tywyn a'i huno gyda gorsaf Cydweli, bum milltir i ffwrdd.

Yn ôl un o gynghorwyr y dref, mae'r dewis sydd o'u blaen yn un "anodd".

Dywedodd y cynghorydd Ken Edwards: "Mae'n golygu bod £4,000 allai gael ei wario ar bethau eraill fel parc i bobl ifanc, ond ar y llaw arall rydym am gadw'r heddlu yn y dre.

"Mae'r dewis arall hefyd yn un anodd. Pe bai ni'n cytuno i roi rhan o'r Neuadd Goffa i'r heddlu, rydym yn colli adnodd arall allai gael ei ddefnyddio gan y gymuned leol."

Mae'r Mr Salmon yn cynnig talu am addasu'r neuadd goffa, gan addo sicrhau bod "lle i'r defnyddwyr presennol".

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Cylch Meithrin lleol yn cael ei gynnal yn y Neuadd Goffa

Dywedodd Mr Salmon pe bai y cyngor tref yn derbyn yr ail opsiwn, yna byddai'r orsaf bresennol yn cael ei gwerthu.

"Y bwriad wedyn yw i roi 10% o'r arian hynny, heblaw am y gost o addasu'r neuadd goffa, yn ôl i'r gymuned leol," meddai llefarydd ar ran y comisiynydd.

'Cyfle gwych'

Mewn llythyr i'r cyngor, dywedodd Mr Salmon y dylai'r cyngor lleol ystyried yr ail opsiwn, sef symud gorsaf yr heddlu i'r Neuadd Goffa.

"Rwy'n credu bod hyn yn gyfle gwych i wneud y peth iawn ar gyfer trigolion Porth Tywyn, y bobl rydym ni'n eu cynrychioli" meddai.

"Fe allai sicrhau plismona hir dymor yn y dref, gwella'r defnydd o adeiladau cyhoeddus ac arbed arian cyhoeddus."

Yn ôl y comisiynydd, byddai'n costio hyd at £50,000 er mwyn gwneud yr orsaf bresennol yn "addas i bwrpas".