Colofn y clo: Yr Alban

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae clo Cymru a'r Dreigiau, Andrew Coombs, yn rhannu ei farn am gemau Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni mewn cyfres o golofnau arbennig i Cymru Fyw.

Beth yw ei farn ar berfformiad Cymru yn Nulyn, a beth fydd angen ei wneud er mwyn curo'r Alban ddydd Sadwrn 13 Chwefror?

Pwysigrwydd y bêl gyflym

Roedd hi'n anodd i Gymru dorri lawr amddiffyniad Iwerddon, a chwarae teg i'r Gwyddelod ro'n nhw'n brysur iawn yn ardal y dacl fel maen nhw pob tro.

Ond roedden nhw yn arbennig o dda am arafu pêl Cymru. Wnaeth Cymru ddim helpu'u hunain trwy ildio gormod o giciau cosb mewn sefyllfaoedd peryglus o flaen y pyst, yn gynnar yn y gêm. Felly roedden nhw mewn trafferth o'r dechrau bron.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Rhaid i Gymru sicrhau eu bod nhw'n cael pêl gyflym yn erbyn yr Alban, a phan fyddan nhw'n defnyddio Jamie Roberts i redeg lawr y canol, fod y bêl yn dod yn ôl i'r cefnwyr yn llawer cyflymach nag oedd hi yn Nulyn.

Gobeithio bydd y bois wedi dysgu'r wers fod yn rhaid iddyn nhw fod yn fwy disgybledig a pheidio ildio cymaint o giciau cosb.

Disgrifiad o’r llun,
Yr Alban v Awstralia: Cwpan y Byd 2015: "Fydden i ddim yn darllen gormod mewn i'r un canlyniad yna."

Her yr Albanwyr

Cafodd yr Alban hwyl arni hi yng Nghwpan y Byd a mae'n wir i ddweud fod nhw'n gryfach na maen nhw wedi bod ers sawl blwyddyn. 'Ro'n nhw'n anffodus iawn yn erbyn Awstralia, ond collodd y Wallabies lot o gyfleoedd ar y dydd hefyd, felly fydden i ddim yn darllen gormod mewn i'r un canlyniad yna.

Fe ddangoson nhw yn erbyn Lloegr fod cryn ffordd 'da nhw i fynd eto. Roedd eu hamddiffyn yn wael iawn gyda Lloegr yn cael lot o fantais o'r sgarmes symudol,

Rwy'n siŵr bydd yr Albanwyr yr wythnos 'ma wedi bod yn gwneud lot o waith ar yr agwedd yna o'u gêm. Ond gydag Alun Wyn Jones a Luke Charteris, rwy'n siŵr bydd Cymru'n edrych i roi amser caled i amddiffyn yr Alban.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Bydd angen gêm arbennig arall ar Rob Evans

Sgrym Cymru'n gryfach

Bydd Cymru'n edrych i gymryd y gêm gan yr Alban gan ddefnyddio'r pac i reoli'r gêm o'r cychwyn ac os geith y sgrym gystal hwyl a wnaethon nhw yn erbyn Iwerddon, yna dwi ddim yn credu fydd unrhywbeth gan yr Alban i'w gynnig fel ateb.

Yr unig le lle gall yr Alban roi trafferth i ni yw yn y rheng flaen. Mae Dickinson a Nel yn bropiau eithaf pwerus a phrofiadol ac er fod rheng flaen Cymru wedi chwarae'n arbennig o dda yn erbyn Iwerddon, mae Samson Lee a Rob Evans yn gymharol ifanc. Bydd y diffyg profiad yn erbyn dau hen ben yn agwedd y bydd yr Alban yn rhoi pwyslais arni mae'n siŵr.

Bydd hi'n gêm galed ac yn agos am gyfnod, ond un tîm sydd yn mynd i ennill.

Buddugoliaeth i Gymru o ryw 10 pwynt.