Maes awyr Caerdydd: Trafodaeth 'danbaid'

  • Cyhoeddwyd
Maes awyr

Mae uwch was sifil wedi cyfaddef iddo gael trafodaeth "danbaid" gyda'r tîm o Lywodraeth Cymru oedd yn trafod telerau'r pris ar gyfer prynu maes awyr Caerdydd.

Dywedodd James Price, un o brif swyddogion sifil gyda chyfrifoldeb am yr economi, bod y llywodraeth wedi ymddwyn yn rhesymol pan wnaeth gynigion am y maes awyr.

Fe ddywedodd wrth aelodau'r Cynulliad bod perchnogion blaenorol y maes awyr, sef cwmni Abertis o Sbaen, wedi gofyn am £200m am y safle, pan roedd y llywodraeth yn credu ei fod werth £35m.

Fe brynodd y llywodraeth y maes awyr am £53m yn 2013.

Yn ôl Mr Price, sydd yn ddirprwy ysgrifennydd parhaol dros yr economi, roedd yr amcan bris o £35m yn seiliedig ar asesiad y llywodraeth o asedau'r maes awyr ac nid oedd yn cynnwys unrhyw elw posib.

"A bod yn onest dydw i ddim yn credu ein bod wedi niweidio ein sefyllfa o ran telerau drwy drafod prisiau", meddai wrth roi tystiolaeth i'r pwyllgor cyfrifon cyhoeddus ddydd Iau.

"Pan roedden ni'n trafod £35m roedden nhw'n trafod £200m, felly roedden ni filltiroedd i ffwrdd o'n gilydd.

"Rwy'n credu erbyn hynny fod y ddwy ochr wedi dweud wrth y llall i'w heglu hi, a dweud y gwir."

Fe ofynwyd i gyfrifwyr o gwmni KPMG i benderfynu gwerth y maes awyr a'u hawgrym nhw oedd pris rhwng £25m a £35m, gyda gwerth uwch petai'r maes awyr yn perfformio'n dda.

Ym mis Rhagfyr 2012, fe wnaeth tîm o Lywodraeth Cymru - oedd yn trafod telerau'r pris - gynnig o hyd at £55m. Dywedodd Mr Price ei fod wedi cwestiynnu hyn mewn trafodaeth danbaid yn ystod cyfarfod gyda'r tîm.

"Y casgliad oedd fod hyn yn beth rhesymol a theg i'w wneud ar y sail na fyddai Abertis yn dod at y bwrdd i hyd yn oed drafod y peth heb wneud hyn," meddai.

Dywedodd Mr Price mai amcan bris gorau'r llywodraeth am yr hyn yr oedd y cwmni wedi ei dalu am y maes awyr oedd rhwng £120m a £150m.

Ychwanegodd fod Abertis yn rhedeg y safle "fel maes parcio ceir", drwy geisio gwneud cymaint o arian ag oedd modd o'r ffioedd glanio roedd yn godi ar y cwmnïau awyrennau oedd yn ei ddefnyddio.

Mae'r Ceidwadwyr wedi cyhuddo'r llywodraeth o dalu gormod am y maes awyr.

Ond mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod y prisiant diweddarach - oedd yn amcangyfrif bod y safle werth £472m, yn cynnwys gwerth ehangach y maes awyr i'r economi - yn cyfiawnhau'r pris a dalwyd am y safle.