Plaid Cymru i dalu ffioedd 'os yn aros yng Nghymru'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen newid y system bresennol, meddai plaid Leanne Wood

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn talu £6,000 o ffioedd dysgu myfyrwyr, os y bydde nhw'n aros yng Nghymru i astudio neu'n dychwelyd ar ôl graddio.

Yn ôl y blaid, yr economi Gymreig fydd yn elwa os bydd graddedigion o Gymru yn aros yn y wlad.

Y feirniadaeth o'r system bresennol yw bod Llywodraeth Cymru yn rhoi cymhorthdal i brifysgolion yn Lloegr.

Mae ffioedd dysgu yn debygol o fod yn bwnc llosg yn etholiadau'r Cynulliad fis Mai.

Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr Cymru yn talu £3,685 tuag at eu ffioedd dysgu, lle bynnag maen nhw'n astudio yn y DU.

Llywodraeth Cymru sy'n talu'r gweddill, sef hyd at £5,315 y flwyddyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Simon Thomas eisiau i fyfyrwyr astudio "yn unrhyw brifysgol a fynnant"

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar addysg, Simon Thomas: "Mae Plaid Cymru eisiau i bawb allu astudio unrhyw bwnc ac yn unrhyw brifysgol a fynnant.

"Ond mae'r polisi presennol ar ffioedd dysgu yn golygu ein bod yn rhoi mwy o arian i brifysgolion y tu allan i Gymru nac i rai yng Nghymru ei hun.

"Nid yw hyn yn gynaliadwy, a chred Plaid Cymru nad yw'n iawn.

"Bydd ein cynlluniau ni yn galluogi myfyrwyr o Gymru i astudio yn unrhyw le y mynnant, a bydd yn sicrhau y gall economi Cymru elwa o ddoniau myfyrwyr Cymru."

Mae cynlluniau i greu 50,000 o brentisiaethau a helpu cyrhaeddiad plant mewn addysg gynnar hefyd wedi'u cynnwys ym mhecyn Plaid Cymru o addysg, sgiliau a hyfforddiant i bobl "o'r crud i'w gyrfa".