Carreg filltir i gylchgrawn Lingo Newydd

Cyhoeddwyd

Mae'r cylchgrawn Cymraeg, Lingo Newydd, yn dathlu wrth gyhoeddi ei ganfed rhifyn y mis hwn.

Ers ei sefydlu yn 1999 o dan adain cwmni Golwg, mae'r cylchgrawn wedi bod yn gymysgedd o newyddion, adloniant, gwybodaeth a chyfweliadau gydag enwogion o bob math - wedi'i anelu at ddysgwyr.

O'r swyddfa yn Llanbedr Pont Steffan, mae copïau'n cael eu hanfon dros Gymru ac i bob cwr o'r byd.

Dywedodd y cyhoeddwyr ei fod yn "un o straeon llwyddiant mawr diweddar y wasg Gymraeg" gyda'r cylchrediad wedi codi o ychydig gannoedd i fwy na 2,600 bob rhifyn.

"Mi wnaethon ni lansio Lingo Newydd 100 rhifyn yn ôl pan oedd cylchgrawn arall gan berchnogion eraill wedi mynd i anhawster," meddai Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr cwmni Golwg.

"Bellach, mae'n un o'r cylchgronau Cymraeg sy'n gwerthu orau i gyd."

'Cyfraniad pwysig'

Dywedodd Non ap Emlyn, sydd wedi bod yn ymgynghorydd iaith i'r cylchgrawn o'r dechrau: "Mae Lingo Newydd yn gwneud cyfraniad pwysig i faes dysgu Cymraeg gan ei fod yn cynnwys straeon, erthyglau, gwybodaeth a darnau diddorol, apelgar mewn iaith mae dysgwyr ar bob lefel yn gallu ei ddeall."

Mae gan y cylchgrawn system dri lliw ar gyfer gwahanol lefelau o ddysgwyr - glas i rai sydd newydd ddechrau, gwyrdd i rai mwy profiadol a choch i rai sy'n dod yn rhugl.

Mae'r rhifyn dathlu, sy'n cyrraedd darllenwyr yr wythnos hon, yn cynnwys rhai o bigion y 100 rhifyn, gan gynnwys sgyrsiau gyda'r rhedwr Olympaidd Iwan Thomas, y bencampwraig paralympaidd Tanni Grey-Thompson, y comedïwr Rhod Gilbert a sêr y gyfres realiti Big Brother, Glyn Wise ac Imogen Thomas.

Dywedodd Megan Lewis, golygydd dan hyfforddiant newydd y cylchgrawn: "Wrth baratoi at y canfed rhifyn, mi gefais gyfle i bori drwy'r rhifynnau a fu - a chael fy synnu.

"Mae'r cylchgrawn wedi cynnig amrywiaeth o erthyglau difyr ar hyd y blynyddoedd, ac mae yna sêr go iawn wedi ymddangos ynddo."