Cwest Deepcut: 'Ochr arall' i Cheryl James

Cyhoeddwyd

Mae cwest i farwolaeth merch o Langollen yng nghanolfan filwrol Deepcut wedi clywed bod na "ochr arall" i Cheryl James, oedd yn ymddangos yn ferch hapus a byrlymus i bawb ar wahan i'w ffrindiau.

Cafodd Cheryl James, oedd yn 18 oed, ei darganfod gydag un bwled yn ei phen ym Marics Deepcut yn 1995.

Dywedodd ffrind i Cheryl wrth y crwner bod uwch swyddog wedi pwyso arni 20 mlynedd yn ôl i ddweud bod Cheryl yn hapus yn y fyddin, pan nad oedd hi mewn gwirionedd.

Clywodd y llys iddo ddweud wrth Helen Miller..."i fihafio, a pheidio mynd i sterics.. ac fe ddywedwyd wrthai sawl gwaith na fydden ni`n cael mynd i`r angladd os fyswn ni`n cario `mlaen".

Fe gofiodd bod yr holl wyliau wedi eu canslo yn Deepcut ar ôl marwolaeth Cheryl.

"Rwy`n meddwl eu bod yn ceisio ein cadw`n dawel... yn ceisio lleihau`r niwed." ychwanegodd.

Fe wnaeth John Beggs QC, sy`n cynrychioli Heddlu Surrey ddarllen datganiad wnaed gan Miss Miller yn 2002, wedi iddi gysylltu gyda`r llu i roi ei hochor hi o`r stori yn dilyn adroddiadau yn y wasg.

"Rydych chi`n disgrifio sut y gwnaeth Cheryl son wrthoch chi mai hi oedd dafad ddu y teulu... ei bod wedi claddu ei theimladau go iawn yn ddwfn a rhoi wyneb hapus ymlaen.. dyna`r gwir trist ynde?", gofynnodd.

Roedd Mr Beggs hefyd wedi darllen rhan arall o`r datganiad yn 2002 iddi, ble roedd hi`n dweud ei bod hi "wastad wedi meddwl bod Cheryl wedi lladd ei hun, ac mewn rhai ffyrdd ei bod yn gobeithio iddi neud, oherwydd y byddai hynny yn haws i`w ddeall."

Dywedodd Miss Miller wrth y crwner "Nawr... does gen i ddim syniad beth ddigwyddodd iddi ar y diwrnod hwnnw."

Wrth roi tystiolaeth drwy gyswllt fideo o dramor, fe gytunodd bod Cheryl wedi ymddangos yn ferch hapus a byrlymus, ond mai dim ond ei ffrindiau a welodd ochor arall iddi.

Mae`r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol