Bachgen 12 oed wedi marw'n ddamweiniol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd llawer wedi gadael blodau ger y safle wedi'r digwyddiad ddiwedd Medi

Mae crwner wedi cofnodi i fachgen 12 oed farw'n ddamweiniol pan oedd yn chwarae gyda ffrindiau ger Afon Ddyfrdwy ym mis Medi'r llynedd.

Clywodd y cwest bod Ethan Brady-Rainey, o Drefor ger Llangollen, allan gyda chriw o ffrindiau yn chwarae ar raff ger glannau'r afon yn agor at Draphont Ddŵr Pontcysyllte.

Disgrifiodd un o'r ffrindiau, Owen Gough, mewn tystiolaeth ysgrifenedig bod y rhaff yn sych " a bod modd gafael yn dynn ynddi".

Roedd rhai o'r criw wedi mynd i gasglu concyrs ond roedd Ethan wedi aros ger yr afon. Ar ôl rhyw 3-4 munud fe glywodd y criw sgrech.

Dywedodd Owen: "Pan welson ni Ethan roedd e'n gorwedd wyneb i lawr yn yr afon."

Fe dynnwyd Ethan allan o'r dŵr ac fe geisio ei ffrindiau ei adfywio, ond roedd eisoes yn "welw ac yn troi'n las".

Daeth archwiliad post mortem i'r casgliad fod Ethan wedi diodde anaf difrifol i'w benglog allai fod wedi cael ei achosi gan daro'i ben yn erbyn craig. Roedd hefyd wedi torri asenau ac roedd ganddo anafiadau difrifol i'w frest.

Roedd clais ar ei ymennydd ac fe fyddai wedi marw'n syth "heb wybod dim".

Dywedodd y crwner John Gittins bod Ethan "wedi bod yn cael hwyl gyda'i ffrindiau" a'i fod yn cydymdeimlo gyda'i deulu.

Ychwanegodd bod ffrindiau Ethan yn haeddu clod mawr am eu dewrder a'u gweithredoedd, gan ddweud na fydden nhw wedi medru gwneud dim i achub eu cyfaill.

Straeon perthnasol