Cyhoeddi llywydd newydd y Llyfrgell Genedlaethol

  • Cyhoeddwyd
rhodri glyn

Mae Rhodri Glyn Thomas wedi'i benodi'n Llywydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Fe ddaeth y cyhoeddiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates y bydd Mr Thomas yn dechrau yn y swydd ar 6 Ebrill, a bydd ei benodiad yn parhau am bedair blynedd.

Yn rhinwedd ei swydd bydd Mr Thomas yn gyfrifol am hyrwyddo gwaith y Llyfrgell yng Nghymru a thu hwnt.

Bydd Mr Thomas yn camu i lawr fel aelod cynulliad cyn etholiadau mis Mai. Yn ystod ei gyfnod fel AC bu'n gadeirydd ar y pwyllgorau iechyd, diwylliant a materion gwledig, mae hefyd wedi gwasanaethu fel comisiynydd y Cynulliad.

Bu Mr Thomas, hefyd yn weinidog dros ddiwylliant o dan Lywodraeth Cymru'n Un rhwng 2007 a 2011.

Ffynhonnell y llun, Geograph

'Braint fawr'

Dywedodd Ken Skates AC, ei bod yn "bleser cyhoeddi bod Rhodri Glyn Thomas wedi'i benodi'n Llywydd newydd y Llyfrgell Genedlaethol.

"Bydd gan Rhodri brofiad helaeth i'w gyfrannu, ac yn arbennig ym maes diwylliant a threftadaeth, a bydd hefyd yn helpu i ddatblygu ac ehangu apêl y llyfrgell."

Wrth ymateb i'r newydd, dywedodd Rhodri Glyn Thomas AC, ei bod yn "fraint fawr" cael cais i fod yn Llywydd ar y Llyfrgell Genedlaethol.

"Mae'n sefydliad hanfodol sydd wedi cyfrannu'n fawr at fywyd y genedl. Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio â staff a chefnogwyr y Llyfrgell er mwyn cefnogi ei dyfodol." meddai.

Bydd Rhodri Glyn Thomas yn olynu'r Athro Syr Deian Hopkin fel Llywydd, wedi i'w gyfnod yntau ddod i ben ar 30 Tachwedd y llynedd.