Diwylliant y Fyddin 'wedi newid' meddai'r pennaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pennaeth y Fyddin, Syr Nicholas Carter

Mae pennaeth y Fyddin wedi mynnu bod y diwylliant o fewn y lluoedd wedi newid yn dilyn marwolaethau diweddar.

Daw sylwadau'r Cadfridog Syr Nicholas Carter wrth i'r cwest i farwolaeth y Preifat Cheryl James barhau.

Dywedodd y byddai'n "anodd iawn i'r math yna o bethau ddigwydd eto".

Cafwyd hyd i gorff y Preifat Cheryl James, 18, yng ngwersyll Deepcut ym mis Tachwedd 1995, gyda bwled yn ei phen.

Roedd hi'n un o bedwar milwr fu farw yn y barics rhwng 1995 a 2002.

'Cod newydd'

Cafodd y Fyddin ei beirniadu yn dilyn marwolaethau tri o filwyr ar ymarferiad gyda'r SAS ym Mannau Brycheiniog yng Ngorffennaf 2013.

Daeth y crwner i'r casgliad fod esgeulustod wedi cyfrannu i'w marwolaethau.

Mewn achos arall bu farw'r Preifat Gavin Williams, 22,o Hengoed, Sir Caerffili, ar ôl iddo orfod gwneud ymarfer corff eithafol.

Fe lewygodd ym Marics Lucknow yn Wiltshire yn 2006 ar ôl i'w galon fethu.

Roedd y fyddin yn cydnabod bod "diwylliant cosbi answyddogol yn y bataliwn" pan fu farw'r milwr.

Dywedodd Syr Nicholas: "Rydym wedi newid ein diwylliant ac yn ddiweddar, rydym wedi darparu cod newydd arweinyddiaeth sy'n rhywbeth rwy'n teimlo'n gryf amdano.

"Byddai yn fy synnu pa bai'n digwydd eto, fyddwn i ddim yn dweud nad yw'n gallu digwydd, oherwydd wrth gwrs, fe all.

"Ond rydym wedi rhoi nifer o brosesau gwahanol mewn lle er mwyn sicrhau nad yw'r math yna o bethau'n digwydd yn y dyfodol."

Sunday Politics Wales, BBC1 Wales, 1100 ddydd Sul 14 Chwefror